Експертност

  • Дългогодишен опит и компетентност в ипотечното кредитиране

  • Индивидуален подход от избора на оферта, през кандидатстването, до усвояването на кредита

Обективност

  • Подбор на най-изгодните оферти измежду 350 продукта от 15 финансови институции

  • Прозрачно и безпристрастно сравнение на всички разходи по кредита

Доверие

  • Договаряне на отстъпки, преференции и изключения за нашите клиенти

  • Повече от 8000 доволни клиенти, които ни препоръчват на техни колеги и приятели

НОВИНИ

Официално откриване на реновирания офис на Кредитланд в Пловдив

На 20 септември 2021 г. се състоя официалното откриване на реновирания офис на Кредитланд в Пловдив. Домакините, нашите консултанти Росица Денева и Стефка Кожухарова, посрещнаха гостите с усмивка, чаша вино и в приятна атмосфера.

Подарък за всеки нов клиент на Кредитланд с ипотечен кредит след 01 август 2021 г.

Не спираме да раздаваме подаръци по повод нашия 15 годишен юбилей! През всичките тези години ние бяхме неотлъчно до нашите клиенти в целия процес по кандидатстване за техния ипотечен кредит до самото усвояване. Жилищният кредитът е само средството за сбъдването на мечта - закупуването на нов дом.

Корпоративните оферти за кредит, могат ли да бъдат подобрени?

Корпоративните оферти за кредит се предлагат от банките към служители на дадена компания. Преференциалните условия по тези оферти за кредит често могат и да бъдат подобрени. Като това обикновено се дължи на факта, че тези оферти са създадени за един широк кръг от хора, които работят в дадената компания. Когато се приложи индивидуален подход и се търси най-доброто за конкретния казус доста често резултата е по-добра оферта за клиента.

СЪВЕТИ

Скритите разлики при олихвяване на вашия кредит

Какви са първите въпроси, които задаваме когато търсим кредит и които ни насочват към дадена оферта? Определено това са лихвата и размерът на погасената в края на периода сума. След това идват и всички останали параметри и условия на дадена кредитна оферта.

Колкото и лихвата да не може да бъде еднозначен критерий, тя определено е на първо място, когато разглеждаме банкови оферти. В този ред на мисли, всички очакваме, че лихвите които рекламират банките, са еднотипни и следователно най-ниската оповестена лихва е най-изгодна за нас.

Дали това е така обаче?

В отговор на този въпрос, „МОИТЕ ПАРИ” извърши анализ на предлаганите оферти и условията по олихвяването им.

Скритата уловка, която открихме при офертите, предлагани от банките, е в прилагането на принципното правило финансовата година да е 360 дни (12 месеца по 30 дни всеки). При кредитните карти е разпространена широко и година от 365 дни, където според издателя на картата може да се прилага различен начин на изчисление на лихвата (много често на дневна база). Няколко от банките опериращи в България обаче публикуват лихвата си като за 360 дневна година, но в погасителния план, който дават на клиентите си, се оказва, че лихвата е изчислена като при 365 дневна година. Как би изглеждало това в цифри: нека приемем, че лихвата посочена в рекламата на банката е 9% (при 360 дневна година). Докато в общия случай месечната ви лихва би се калкулирала по следния начин – 1/12 от годишния лихвен процент умножено с остатъка от главницата, то при тези банки се извършва приравняване от следния вид: . Оттук, получената приравнена годишна лихва се дели отново на 12, за да се пресметне месечната вноска по лихвата.

Какво се получава при заем от 10 000 лв за 120 месеца (10 години): ако годината е 360 дни, месечната вноска е 126.68 лв, а ако е 365 дни, тя става 127.39 лв. За целия период на заема разликата е 84.83 лв.

Разликата зависи от размера на кредита и от срока на кредита т.е. при големи суми и срокове разликата нараства (виж таблицата). Информация относно това каква година (календарна или финансова) се използва при начисляване на лихвата обикновено се предоставя при подписване на договора, но най-добре е потребителят сам да провери калкулацията в погасителния план, който банките са задължени да предоставят.

Каква е ситуацията в другите страни – в съседна Румъния броят банки начисляващи лихвите си по същата схема е 4, за ЕС в момента се водят разговори относно доброволно междубанково споразумение, което третира публикуването на всички условия по кредити, обезпечени с ипотека, включително и посочване на начина на олихвяване. По подобен начин е регламентирано и публикуването на всички условия, включително метода на олихвяване, в проекта за „Закон за кредитните институции”, който трябва да влезе в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на България към Европейския Съюз.

Коректно ли е това при сегашните условия в офертите на банките да не се посочва броят дни, използвани при олихвяването и трябва ли да чакаме влизането в ЕС? Като граждани на Република България не трябва ли да имаме същите права и законодателна защита, както когато станем членове на Европейския Съюз? Отговора на тези въпроси можем да оставим на добронамереността на съответните ръководни лица в банковите среди и на проактивността на отговорните законодателни институции да защитят интересите на потребителите, като задължат всички банки да оповестяват реалната проста лихва.

Източник: www.moitepari.bg

С какъв кредит да ремонтираме - потребителски или ипотечен?

Тази част от годината - края на лятото и началото на есента, е удобен момент за извършване на планувания, а може би отлаган доста време ремонт. Или пък е моментът за закупуване на желания автомобил, но нямате в наличност нужните средства.
Нуждаете се от финансиране, а необходимата сума е между 10 000 и 20 000 лв. Дали тази сума е висока и въобще постижима ли е за потребителски кредит? Но пък не е ли твърде малка за ипотечен заем? Следва въпросът: Кой от двата типа финансиране е по-подходящ?

Кредитните консултанти на Кредитланд, www.creditland.bg, дъщерно дружество на Моите Пари, Ви съветват внимателно да сравните условията на най-изгодните потребителски и ипотечен кредит, достъпни за Вас.

Като цяло потребителските кредити са с по-ниски максимални суми и срокове, в сравнение с ипотечните. За да получите потребителски кредит в размер 10000-20000 лева, често е необходимо да попаднете в списъка с преференциални клиенти на банката. Такива клиенти отговарят на следните изисквания: сключено от Вашия работодател споразумение /договор/ с банка, според който служителите ползват преференциални условия за кредит, често с изискване за превод на работната заплата по сметка; официални доходи над средното ниво, т.е. достатъчни за покриване на определено по-строгите изисквания на банките при потребителските кредити.

Ако можете да изпълните тези условия, определено по-добрият избор за Вас е да ползвате потребителски кредит. В този случай може да се възползвате от всички негови предимства, в сравнение с ипотечния кредит, а именно:

Ø Съкратена и улеснена процедура

Ø По-малки първоначални разходи

Ø По-гъвкаво и олекотено обезпечение - поръчител, залог на бъдещо вземане /заплата/ или въобще без обезпечение

Ø Не се обследва разходването на средствата

Същевременно, с преференцията, която ползвате в този случай, ГПР /Годишният процент на разходите/ на потребителския кредит се доближава плътно до този на ипотечен кредит и сума до 20000лв. е реално постижима, без да се ползва обезпечение. Ако липсва, обаче, някое от горепосочените условия, изборът става по-сложен. Губят се някои от предимствата на потребителския кредит, за сметка на недостатъците: висок ГПР; по-малък максимален размер на кредита; необходимост от поръчители, отговарящи на всички условия на банката; по-кратки максимални срокове на банките, следователно по-високи погасителни вноски и по-трудно изпълнение на изискването за кредитоспособност.

В този случай може да се замислите за ползване на кредит, обезпечен с ипотека върху недвижима собственост, като целта може да е ремонт, довършителни работи или текущи нужди. Предимствата ще бъдат както в ниския ГПР /поради по-малкия риск за банката при солидното обезпечение/ и във възможността за по-дълъг срок на изплащане, така и в по-ниските изисквания за кредитоспособност. Трябва да се има предвид обаче, че удължаването на срока може да доведе до оскъпяване на кредита, поради по-големия размер на лихвените плащания. Естествено, по-дългата във времето процедура /приблизително 1 месец/ няма как да бъде избегната, поради това, че трябва да предоставите повече лични документи и такива характеризиращи имота. А те се издават от държавни или общински служби в определен срок . Друго предимство на ипотечния кредит е възможността да се ползва продукт с по-нисък лихвен процент през първите години, което означава плащане на по-ниски вноски за този период. Ако пък имате възможност да погасявате предсрочно задължението в близките години, продуктите с по-нисък лихвен процент през първите години или без такса за предсрочно погасяване ще бъдат по-подходящи за Вас.

В крайна сметка изборът на потребителски или ипотечен кредит в описания случай зависи от Вашите приоритети и предпочитания, и от това какво има най-голямо значение за Вас при окончателния избор на финансиране.

За да се ориентирате в многото и различни варианти за финансиране чрез банков кредит, помощта на кредитен консултант на Кредитланд, www.creditland.bg, ще Ви спести много време и средства. Това е шанс да не съжалявате за направения избор на кредитен продукт поради липса на информираност за алтернативите, които вероятно са били по-добри.

Източник: www.moitepari.bg

Поръчителството – какво означава то за заемателя и за поръчителя?

В публикация на „МОИТЕ ПАРИ” веднъж вече е ставало въпрос за поръчителството и по-конкретно за обезпечението на кредита със запис на заповед. Материалът се намира в секция Съвети на сайта на МОИТЕ ПАРИ и всеки желаещ да се запознае с него може да го направи от там. Решението отново да се повдигне въпроса за поръчителството е продиктувано от факта, че не се познават изцяло задълженията, произтичащи от него.

Без съмнение голяма част от хората знаят какво е поръчителство. Най-общо то може да се определи като поемане на гаранция, че отпуснатия на кредитоискателя кредит ще бъде изплатен. Поръчителството далеч не се ограничава само с това. Съществуват някои основни детайли, които са от значение както за заемателя, така и за поръчителя. Всъщност, ако не бъде осигурен необходимият брой поръчители, и в същото време отговарящи на изискванията на банката, кредитът за който кандидатства даден заемател няма да бъде отпуснат.

Ясно е, че отговорността, която се поема за покриването на кредита, обременява както заемателя, така и поръчителя. С подписването на договора за кредит правата, задълженията и отговорностите на заемателя в една или друга степен стават ясни. Най-общо той е длъжен навреме и в пълен размер да погасява месечните си погасителни вноски съобразно погасителния план, съставен му от банката. Фактът, че длъжникът вече е подписал договор и изплаща погасителни вноски показва, че е осигурил необходимите поръчители и всички други изисквания на банката, кредитът е отпуснат и е стартирано погасяването му. Това е крайният етап по отпускането на кредита, което означава, че всички гарантиращи заема са проучили материалното състояние на заемателя, оценили са риска, който поемат, запознали са се с евентуалните последствия, които следват при неплащане от страна на получилия кредита и с много други аспекти – поне така би трябвало да постъпи всеки, който предприема подобна стъпка. Нека всеки, който възнамерява да поръчителства или е поръчител да си зададе следния въпрос: „Аз направих ли всичко това?”. Със сигурност отговорите ще бъдат различни. Поради тази причина ще направим опит да внесем повече яснота по тази проблематика.

Поръчителството започва от момента, в който даден човек бъде помолен за това, съгласи се и подпише договора за кредит. Приемането на поръчителството обаче е (или би следвало да е) последната стъпка. Какво точно се има предвид? Набраната първоначална информация трябва да служи за база при вземането на това решение.

След като вече стана дума за информацията, следва да се отбележи, че нейното набиране е първата стъпка, която трябва да предприеме бъдещият поръчител. Като начало е добре да се запознае с кредитоискателя, но не само лично, а и с неговото материално състояние, работа, здраве ако щете (за това ще стане въпрос малко по-късно), доходи, семейно положение и др. Някой вероятно ще каже „Но това са моите родители, роднина, много добър приятел, колега и т.н.”. Независимо от това трябва да се преодолее емоционалния момент и да се погледне трезво на нещата.

Много добра отправна точка също е запознаването с размера на кредита, за който ще трябва да се гарантира. Не по-малко значение има срока и месечната погасителна вноска. На този етап бъдещият поръчител трябва да си даде отговор на въпроса дали е в състояние да поеме подобен размер вноска и да я изплаща според оставащия срок на кредита (разбира се ако заемателят не е в състояние да прави това). На същия този етап много полезно би било да се проучи и при коя банка се кандидатства за кредит, каква е нейната репутация и как е уредено поръчителството при нея.

Следващата стъпка, която би улеснила вземането на решение, е информацията, която трябва да предостави за себе си бъдещия поръчител. Преди да се запознаем с тези детайли първо ще отбележим, че данните, изискуеми от поръчителя или поръчителите се вписват в искането за отпускане на кредит. Естествено е такива изисквания да има, дори при някои банки те са идентични с тези към кредитополучателя. Информацията, от която се нуждаят банките най-общо е следната: лични данни, деклариране дали лицето работи на трудов или друг договор, или се самоосигурява, също така данни за месечния доход и семейно положение.

При вземане на решение за поръчителство не е без значение да се знае и какъв е броят на поръчителите. Това има отношение както към кредитоискателя, така и към потенциалните поръчители. За кредитоискателя това е важно, тъй като не винаги е лесно да се осигурят например трима поръчители отговарящи на изискванията на банките. Търсенето на оферти с по-малко поръчители в този случай е възможно да намали размера на сумата, която заемателя желае да получи. Интересна е ситуацията, когато трябва да се поръчителства при кредит с повече от един поръчител. Считам за нужно да се отбележи, че не само броят на поръчителите е важен, но и последователността, в която са записани в искането за кредит. Това има известно значение в случаите, когато поръчителите трябва да поемат изплащането на кредита. Принципно се следва последователността на поръчителите, т.е. който е записан на първо място започва пръв да плаща. Ако той не е в състояние да прави това, започва втория и т.н.. Споменатия принцип обаче не е абсолютен и не е задължително да се спазва – банката може да реши да се обърне първо към последния или към втория поръчител без да спазва някаква последователност. Въпреки това, ако се следва последователността като добра позиция, която може да избере бъдещия поръчител е последната по ред.

Оценявайки риска, който поема бъдещият поръчител трябва да се запознае с няколко съществени детайла. Един от тях е здравословното състояние на длъжника. Тук е момента да се каже, че съществува практика банките да сключват застраховка „Живот” на кредитоискателя – нещо, което трябва да се има предвид и от него. Важно е това да се знае като предварителна информация, тъй като ако се случи най-лошото с кредитоискателя в един бъдещ момент (например смърт или трайна загуба на трудоспособност, водеща до невъзможност за генериране на доходи), то поръчителите ще трябва да погасяват кредита.

Какво се случва при смърт на длъжника? Кредитополучателя, още преди да пристъпи към кандидатстване за кредит трябва да е наясно, че в случай на смърт неговият дълг първо ще бъде прехвърлен на неговите наследници. Отчасти този проблем е третиран в текстовете на някои български закони. Наследниците на починалия длъжник поемат неговите дългове независимо от това, че кредитът не е изтеглен от тях. Ако те не са в състояние да го покриват, тогава идва ред на поръчителите. Съществуват различни варианти за уреждане на тази ситуация, ако се случи разбира се, но те имат по-скоро правен характер и няма да бъдат обект на разглеждане. В случай, че поръчител попадне в такава ситуация, важното за него е да знае, че преди банката да се обърне към него, то тя трябва да е изисквала погасяване на кредита от наследниците на длъжника или от останалите поръчители ако има такива и се спазва последователността в документите където са описани те.

Малко по-горе в текста вече се спомена дохода, както на заемателя, така и на поръчителя. Както се вижда, той не е без значение. Ако доходите на кредитоискателя са недостатъчни, то кредитът няма да му бъде отпуснат. Също така, от значение е какви са доходите на поръчителя, тъй като от тях също зависи дали ще бъде одобрен от банката, респ. дали ще бъде отпуснат впоследствие кредита. За потенциалния поръчител дохода на длъжника също е от особено значение. Бъдещият поръчител трябва да получи достоверна информация за доходите и състоянието на кредитоискателя, тъй като неправилната преценка може впоследствие да доведе до неплащане от страна на длъжника и поемане на кредита от поръчителите.

Важна стъпка, особено за кредитоискателя, е преди да започне да търси поръчители да се запознае с изискванията, които предявяват банките. За тях вече стана дума и това е добра отправна точка в търсенето на подходящите поръчители. Независимо колко поръчители изисква банката, кредитоискателя трябва да е наясно с условията, на които трябва да отговарят те и по-важното – може ли да осигури такива гаранти.

Обобщавайки казаното до тук „МОИТЕ ПАРИ” синтезира своите съвети в следните няколко пункта:

На първо и най-важно място поставяме набирането на информация – както от кредитоискателите, така и от потенциалните поръчители. Информацията, която е добре да бъде на разположение вече беше разгледана в известна степен до тук без да се претендира за изчерпателност.

Второ - добре е да се проучи правната страна на въпроса и как той е уреден в българското законодателство.

На трето място, макар и тривиално е внимателното запознаване с текста на договора преди поставянето на подписа.

На следващо място, „МОИТЕ ПАРИ” препоръчва консултация с финансов консултант и/или юрист по въпросите свързани с поръчителството.

На последно, но не и по значение място е необходимостта от преодоляване на емоцията. Все пак става въпрос за пари. Пари, които не са използвани от поръчителя, но може да се наложи той да ги връща.

В заключение, за да са максимално полезни „МОИТЕ ПАРИ” предлагат на своя сайт пълно сравнение на над 130 кредитни продукта. На сайта е предоставена възможност за тяхното сравнение, като разнообразието от оферти обхваща стандартни и преференциални оферти с и без поръчители (конкретно за офертите с поръчител са представени броя, който се изисква от банките, както и детайлна информация за тях). По-пълна информация може да бъде получена на сайта на „МОИТЕ ПАРИ”.

Източник: www.moitepari.bg

ЕКИП

0
0
0

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС