Експертност

  • Дългогодишен опит и компетентност в ипотечното кредитиране

  • Индивидуален подход от избора на оферта, през кандидатстването, до усвояването на кредита

Обективност

  • Подбор на най-изгодните оферти измежду 350 продукта от 15 финансови институции

  • Прозрачно и безпристрастно сравнение на всички разходи по кредита

Доверие

  • Договаряне на отстъпки, преференции и изключения за нашите клиенти

  • Повече от 4000 доволни клиенти, които ни препоръчват на техни колеги и приятели

НОВИНИ & СЪВЕТИ

Какъв е размерът на жилищния кредит, който мога да си позволя и от какво зависи той?

Коментар на Биляна Стоева, кредитен консултант в Кредитланд
     Един от най-сериозните въпроси, които се заражда в главата на човек, когато на дневен ред се появи идеята за собствен дом и не разполага с достатъчно спестени средства за покупката му е: „Какъв размер на жилищния кредит могат да одобрят банките, според доходите ми?“ Този въпрос действително е от първостепенна важност за бъдещият кредитоискател за да знае максималния размер на финансирането, което може да получи, за да си търси имот „по джоба“. 

Асоциацията на кредитните посредници в България възобновява своята дейност

За председател на АКПБ бе избран изпълнителният директор на Кредитланд г-н Деян Василев
 
        През есента на  2018 година беше възобновена дейността на Асоциация на кредитните посредници в България /АКПБ/ или Association of the Credit Intermediaries in Bulgaria /ACIB/ с устав, приет на общо събрание. Сдружението е регистрирано в съотвествие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в съответствие изискванията на Българското  и Европейското законодателство.

Направете стрес тест на ипотечния си кредит

Ако се подготвите добре, ще посрещнете покачването на лихвите спокойно.

Към момента в България има над 170 000 действащи договора за жилищен кредит с общ баланс от близо 10 млрд. лв. Средният размер на ипотечния заем, който се отпуска, е 108 000 лв. Лихвените проценти са на историческо дъно – 3,33% в лева и 3,74% в евро за септември. Всичко сочи към почти идиличен пазар за купувача. Но ипотечният кредит е дългосрочно начинание – лихвите са предимно плаващи, а средно срокът за погасяване е малко над 20 години.

ЕКИП

0
0
0

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС