Григор Григоров

Публикува коментар за Николай Устамитев на: 03.06.2018

Привет Кредитланд,

с тези няколко думи искам да благодаря на вашия консултант г-н Николай Устамитев. Да направиш добро на непознат и то безвъзмезно е най-чиста проява на човечност. С безкрайна благодарност съм към г-н Николай Устамитев, един човек с голямо сърце, който до последно беше съпричастен, услужлив, без да покаже нервност или бездушие, а с напътствия, дистанционно, само по телефона успя да ми покаже пътя към решаване на тежък за мен проблем относно кредитна задлъжнялост. И по-важно - върна вярата ми в доброто у хората. Поклон!

Признателен съм и за това, че социалната отговорност е навярно, а и очевидно неизменна част от корпоративната култура на Кредитланд.

Благодаря Ви!

Григор Григоров