Елица Вирчева

Публикува коментар за Венелин Маринов на: 22.05.2017

Здравейте,

Бих искала да отделя минута и да изкажа своята благодарност и великолепни впечатления от вашата фирма и служители, в частност Венелин Маринов, който помогна на мен и моя приятел в покупката на жилище. Венелин беше на разположение по всяко време, за всякакви въпроси, както свързани със самия имот и документацията по него, така и свързани с банковия кредит и изискуемите документи. Сделката ни приключи успешно наскоро и заслугата за бързото и безпроблемно придобиване на имота е в голяма степен точно негова. Благодарим за спестеното време и улеснението, което получихме, доверявайки се на вашата фирма и услуги. Бъдете сигурни, че ще разкажем за вас и услугите, които предлагате, на всички приятели, които имат нужда от такива. В забързаното ежедневие, в което всички ние живеем, е прекрасно да има хора като вас, които предлагат своето експертно мнение и помощ на клиентите си, и то безвъзмездно!

Благодарим още веднъж за всичко! (Специални благодарности на нашия консултант Венелин Маринов).

Поздрави,

Елица Вирчева