д-р Анелия Стоева

Публикува коментар за на: 12.01.2018

Здравейте,

бих искала да споделя с вас впечатленията си - беше ми необходим потребителски кредит и се обърнах към г-жа Райна Стефанова от Кредитланд.Тя ми предостави оферти от няколко банки, проведохме консултации и избрах продукта, койте ме удовлетвори.Г-жа Стефанова е изключително коректна, любезна и внимателна.

Благодаря за съдействието!