Laurens de Jong

Публикува коментар за Катя Миленова на: 30.07.2021

Здравей Катя,

Както може би очакваш, аз съм много доволен от съвместната работа с вас, така че ще дам максимална оценка.
Работата с теб беше много приятна, представи ми изключително точна и ясна информация, помогна ми с документи, които изискваха превод. Също така ми съдейства перфектно при получаването на необходимите документи и ми обясни изчерпателно необходимите процедури, за да мога да закупя апартамент. Благодаря ти за това :)
Ще се радвам да ти помогна, ако търсиш положителни препоръки. Не се колебай, ако има нещо друго, което мога да направя за теб.
Поздрави,
Laurens de Jong

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi Katya,

As you might have expected, I am very satisfied about working together with you, so I will give a 5 as rating.
Working with you was very pleasant, you were very clear in the information you gave me, helped me with documents that required translation. You also assisted me perfectly with getting the required documents and explaining the necessary procedures to be able to purchase an apartment. Thank you for that :)
I will be very happy to help you if you are looking for positive references, feel free to let me do if there is anything else I can do for you.
Kind regards,
Laurens de Jong