Кредитен консултант

Работя в CreditLand

От началото на  2020 г.

Образование / квалификация

Финанси и кредит. Специализация „Банков мениджмънт”. Над 30 години практика като банков мениджър и финансов консултант.

В работата си като кредитен консултант най-много харесвам?

Усещането, че това е моето призвание. Жизнеутвърждаващо е да помагам на хората.  

Най-големите трудности, които срещат клиентите при тегленето на кредит са

Да се ориентират в специфичната технология и терминология на кредитирането и да разберат, че кредитът е продукт, който няма да получат ако продавачът (кредиторът) не ги приема за клиенти.

Най-голямото предизвикателство в моята работа е

Изграждането на доверие между мен и клиентите.

Моят професионален съвет към бъдещите кредитоползватели е

Когато човек е болен, търси лекар. Като има проблем със закона, търси адвокат. Но много хора, когато решават значими финансови въпроси имат самочувствието, че могат да се справят сами. Съветът ми е да потърсят консултант! Безплатно е.

Вдъхновява ме

Благодарността, която виждам в очите на клиентите след успешното приключване на сделката. Възможностите за постоянно повишаване на квалификацията и за личностно развитие.