Александра и Асен Григорови

Публикува коментар за Виолета Мамарова на: 30.01.2020

Здравейте,
ние сме младо семейство. В духа на българските традиции,  първо на дневен ред поставихме да имаме рожба и веднага след това да бъдем самостоятелни. Преценихме, че е по-добре да изплащаме кредит за собствено жилище, вместо да плащаме наем.
Детето се задаваше на хоризонта.
Проучвахме пазара, условията на банките, строителите. Харесахме си жилище в строяща се кооперация. Района беше добър, срещите със строителя и отзивите за него говореха само добри неща.
Всичко изглеждаше готово, само да вземем кредита. Заехме се с проблема. И въпросите започнаха да изскачат един след друг. Със съпруга ми работехме и свободното ни време беше ограничено.
В този момент явно съдбата се намеси. Срещна ни с Виолета Мамарова от Кредитланд.
От тук нататък проблемите придобиха друг вид. Свободното ни време си остана за нас. След обстойно проучване г-жа Мамарова ни представи условията на различни банки, с предложение за най-удачните варианти за нас, срокове и начин на погасяване на кредита, т.н. Всички въпроси с банката – кредитор, строителя, необходимите документи от работните ни места вече ги решаваше тя. За наша радост това ставаше на едно високо професионално ниво / бел. на ред. А. Григорова е магистър финанси/, своевременно, без никакво забавяне. Нашият ангажимент остана само да се срещаме с г-жа Мамарова за някои детайлни уточнения и ако има документи за подписване.
Наред с професионализма и  оперативността в работата на г-жа Мамарова се оказа, че имаме и още един бонус: тя не само познаваше проблемите в дълбочина, но се ползваше с голям авторитет, както пред банката, така и пред строителя, които избрахме.
Широкият спектър от дейности, с които се занимаваше представляваното от г-жа Мамарова дружество и нейния професионализъм ни даде възможност да получим много добра оферта за застраховане на закупеното жилище, както  изискваше банката-кредитор.
Не може да не споменем и нещо специфично за нашия консултант Виолета Мамарова: Нейната човещина. В тази суха материя, а в дадени моменти тежка дейност, при нея винаги бе налице човещината. Тя никога не пропусна човешкото, да види личния проблем и през него да търси решението.
Така не само успешно финализирахме нашата покупка, но за нас бе истинско удоволствие да работим с един професионалист, високо ерудирана личност и винаги обърната с лице към проблемите на отделния човек.

С уважение: Александра и Асен Григорови