Кредитланд Ви предоставя възможност да използвате професионална консултантска услуга за потребителски, ипотечни и бизнес кредити за банките, с които има сключени споразумения за посредничество.

Ползвайки услугите на Кредитланд, имате възможност да изберете най-подходящата и изгодна оферта от над 350 банкови продукта за ипотечен кредит, да кандидатствате и преговаряте едновременно с няколко банки, да получите професионална помощ при попълването и подаването на документи, да спестите ценно време и пари.

Кредитланд има сключени споразумения за посредничество със следните водещи банкови и небанкови финансови институции: Алианц Банк България, Банка ДСК, Българо-Американска Кредитна Банка, Обединена Българска Банка, Първа Инвестиционна Банка, Райфайзенбанк (България), Токуда Банк, Тексим Банк, Търговска Банка Д, Централна Кооперативна Банка, Уникредит Булбанк, Юробанк България.