Кредитланд Ви предоставя възможност да използвате професионална консултантска услуга за потребителски, ипотечни и бизнес кредити за банките, с които има сключени споразумения за посредничество.

Ползвайки услугите на Кредитланд, имате възможност да изберете най-подходящата и изгодна оферта от над 300 банкови продукта за ипотечен кредит, да кандидатствате и преговаряте едновременно с няколко банки, да получите професионална помощ при попълването и подаването на документи, да спестите ценно време и пари.

Кредитланд има сключени споразумения за посредничество със следните водещи банкови и небанкови финансови институции: Алианц Банк България, Банка ДСК, Банка Пиреос България, Българо-Американска Кредитна Банка, Обединена Българска Банка, Първа Инвестиционна Банка, Райфайзенбанк (България), Експресбанк, Тексим Банк, Търговска Банка Д, Централна Кооперативна Банка, Уникредит Булбанк, Юробанк България, Вива Кредит, Клиър Лендинг, Кредит Тръст, Мого България.