Задължения на консултантите на „Кредитланд” ЕООД

Защита на личните данни

„Кредитланд” ЕООД е регистрирано по Закона за Защита на Личните Данни и действа под режима и ограниченията на този закон. Предоставените на „Кредитланд” ЕООД лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „Кредитланд” ЕООД единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск при спазване на императивните изисквания на закона във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната от него банка. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от „Кредитланд” ЕООД с изискуемото ниво на сигурност, в регистри, организирани като картотеки или като надеждно защитена електронна база данни.


Професионална услуга

Нашата посредническо-консултантска услуга е изцяло В ПОЛЗА на клиента. Консултантите на "Кредитланд" са напълно обективни в представянето на различните банкови оферти, тъй като тяхното възнаграждение e базирано на равнопоставеност, независимо за кой финансов продукт ще консултират клиентите. Цялата услуга по кандидатстването за кредит включва подготвяне на комплекта документи, преговори с банкови служители, с оценители, юристи, нотариуси.


Най-добрата оферта и активно съдействие

Консултантите на „Кредитланд” се ангажират да предоставят най-добрите 3 постижими от клиента оферти на нашите партньори – Алианц Банк България, Банка ДСК, Българо-Американска Кредитна Банка, Обединена Българска Банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк (България), Токуда Банк, Тексим Банк, Търговска Банка Д, Централна Кооперативна Банка, Уникредит Булбанк, Юробанк България (Пощенска банка). Консултантите на „Кредитланд” ще оказват пълно съдействие за попълване на необходимите документи за кандидатстване за кредит и ще бъдат с Вас ръка за ръка във всяка стъпка от процеса на работа по одобрението на кредита с банката.