Кредитен консултант

Професионален опит 

Имам над 27 годишен опит в най-големите банки в България и познавам работата им детайлно.
Работила съм на различни позиции, в т. ч. и като Главен мениджър за връзка със средни предприятия и като мениджър връзки с МСП. Консултирам в областта на Банковите и Пенсионно осигурителни услуги.

Образование / квалификация

Притежавам дипломи за магистърска степен по Банков мениджмънт и Изчислителна техника, а така също и диплом за завършена Риск академия на УниКредит Груп.  Лицензиран осигурителен посредник съм в едно от Частните пенсионно осигурителни дружества в България.
Имам добро ниво на владеене на английски език и руски език.

В работата си като кредитен консултант най-много харесвам?

Да съм ангажирана с нуждите на клиента, без да съм обвързана само с една банка, както до скоро.
Свободата да се срещам с хора, да слушам и давам решения за свободен избор на клиента. 
Харесва ми да поставям опита си за анализ и в познаване на процесите в банковата система в помощ на клиента. 
Харесвам работата с колегите си в Кредитланд.
Страхотна е и възможността да получавам актуалната информация за банковите продукти, да  имам възможността да ползвам платформата на Кредитланд при  изготвяне на сравнителни оферти на различни банки в разбираем за клиента вид. 

Най-големите трудности, които срещат клиентите при тегленето на кредит са

Да вземат решение за необходимостта от кредит. Да разберат какви са възможните рискове при кандидатстването и след това при обслужване на кредита. Да отсеят измежду многобройните банкови оферти тези продукти, които са най-подходящи за тях. Клиентите понякога срещат проблеми и с необходимите документи във връзка с кредита. 

Най-голямото предизвикателство в моята работа е

Да направя така, че кредитният процес да протeче леко за клиента, независимо от възможните индивидуални трудности. Да спестя неговото време, нерви и пари, като дам възможност за информиран избор и да улесня комуникацията избраната от него банка.

Моят професионален съвет към бъдещите кредитоползватели е

Ползвайте независим кредитен консултант от Кредитланд, защото ще получите безплатно информация, анализ и възможността да вземете самостоятелно най-добрия за вас избор.

Вдъхновява ме

Възможността да съм в отбора на клиентите и да печелим заедно.