Атанас Киряков

Публикувано на: 01.06.2008

"Изключително впечатлен съм от помощта, която ми оказахте за вземане на един нелесен ипотечен кредит - сумата беше доста голяма, а дохода ми не беше достатъчен, според критериите на повечето банки. За да избегна "извиване на ръце" от страна на банката в последния момент, пожелах да кандидатствам едновременно в две банки и да придвижа процедурите и на двете места до подписване на договор. Това се оказа много добра тактика и ми помогна да получа отсъпки и добри условия. КЛ ме подкрепи и на практика осъществи този план от мое име. В рамките на месеца, когато кандидатствах за кредит, бях извън страната 3 седмици. Вземането на кредита в срок и при тези условия нямаше да бъде възможно без съдействивто на КЛ. Преди да ми се случи тази сделка, невярвах че някой в българия може да предостави услуга на толкова високо ниво."