Кредитен консултант

Професионален опит

Над 15 години във финансовия сектор и лично предприемачество.

Образование / квалификация

Магистър по икономика, СА „ Димитър А. Ценов“ гр. Свищов/Счетоводство и контрол.

В работата си като кредитен консултант най-много харесвам?

Общуването с много и различни клиенти. Разрешаването на множество казуси от различно естество, свързани с искания кредит. Ключовото място на кредитния посредник между финансовите институции, клиенти, брокери на недвижими имоти, нотариус.  Радостта на клиентите при одобрение на искания кредит.

Най-големите трудности, които срещат клиентите при тегленето на кредит са

Влошена кредитна история. Трудност или невъзможност за доказване на доходи. Прекалено голяма кредитна задлъжнялост. Клиентът не отговаря на изискванията на  кредитора по отношение на възрасти и срок на изплащане на кредита.

Най-голямото предизвикателство в моята работа е

Да подбера и защитя пред кредитора  най-изгодния кредитен продукт, отговарящ на нуждите на клиентите ми.

Моят професионален съвет към бъдещите кредитоползватели е

Моят професионален съвет към бъдещите кредитоползватели е да ползват кредитни продукти разумно и информирано. Задължително да се консултират с професионален кредитен посредник, който ще подбере кредитен продукт, който отговаря на нуждите и доходите им, и ще им  спести време и средства.

Вдъхновява ме

Вдъхновява ме възможността да помогна на клиентите  да намерят кредитен продукт, който отговаря на нуждите им. Чувствам се щастлив, когато давам правилното решение за стабилизиране на хора с развалена кредитна история, като по този начин се превръщат в  желани клиенти на финансовите институции.