Янка Симеонова

Публикува коментар за Николай Милушев на: 17.12.2020

Здравейте,

Благодаря на г-н Милушев за помощта му при избора и получаването на ипотечен кредит за закупуване на жилище. Той беше ангажиран през цялото време от идеята за кредит до края на процеса, компетентен, разясняващ, адаптира се веднага към промените в условията, наложени от строителя, и мисля, че заедно избрахме най-добрия вариант за нашето семейство.

Поздрави,
Янка Симеонова