Lieven Nuyts и Невена Митева

Публикува коментар за Георги Канайков на: 29.07.2020

Dear Creditland team, 
We would like to express our great appreciation towards Georgi Kanaykov. His support and guidelines throughout the bank crediting for our apartment made the whole experience for us extremely easy. Although it took longer than expected, he managed to meet all expectations as per terms from one particular bank, which rejected our credit application before we contact him. His professional approach towards your clients is outstanding!
Kind Regards,
Lieven Nuyts & Nevena Miteva 

Здравейте Кредитланд,

бихме искали да изкажем нашата голяма благодарност към Георги Канайков. С негова помощ тегленето на жилищен кредит за покупката на нашия апартамент премина много лесно за нас. Въпреки че процедурата отне по-дълго от очакваното, той успя да отговори на всички изисквания на една конкретна банка, която отхвърли заявлението ни за кредит, преди да се свържем с него. Неговият професионален подход към клиентите на Кредитланд е изключителен!

С уважение,
Lieven Nuyts и Невена Митева