Консултантът на Кредитланд поема следните отговорности:

 

  • Да предостави компетентна, коректна и ясна информация за избора на финансов продукт, съобразен с индивидуалната ситуация на клиента, както и да проведе всички нужни преговори с банката от името на клиента
  • Да комуникира с клиента през целия процес до усвояване на кредита
  • Да не дискриминира клиента на каквато и да било основа