Кредитен консултант

Работя в CreditLand

От 2021 г. Основната част от клиентите ми търсят консултация за ипотечно кредитиране за основно  жилище, вкл. строеж/реновиране на къща  или за инвестиция в имот. .

Образование / квалификация

Икономика и Публична администрация

В работата си като кредитен консултант най-много харесвам?

Възможността да познавам всички актуални банкови продукти и да предложа на клиентите оптималното решение за постигане на индивидуалните им цели.

Най-големите трудности, които срещат клиентите при тегленето на кредит са

Неофициални доходи, липса на самоучастие, просрочия по текущи или предходни кредити, с което се влошава кредитният им рейтинг.

Най-голямото предизвикателство в моята работа е

Да покажа на клиентите, че не е необходимо да имаш „връзки“, за да получиш качествена услуга, насочена в интерес на потребителя.

Моят професионален съвет към бъдещите кредитоползватели е

Ползвайте услугите на независим кредитен консултант, които (засега) са безплатни. Когато ползвате кредитният ресурс след добро планиране, можете да постигнете целите си без рискове и стрес. 

Вдъхновява ме

Всеки, който е избрал да работи това, което харесва.