Кредитен консултант

Работя в CreditLand

от 2017г.

Образование / квалификация

Бакалавър - психология Магистър - икономика и управлвние на чов. ресурси Дипломиран финансов консултант от ИДФК

В работата си като кредитен консултант най-много харесвам?

Срещите с нови хора, специфични и трудни за решаване казуси.

Най-големите трудности, които срещат клиентите при тегленето на кредит са

Неразбирането на финансовата терминология, сблъсъка с държавната администрация при набавянето на необходими документи, лоша кредитна история, недоказуеми доходи.

Най-голямото предизвикателство в моята работа е

Да накарам клиента да се включи в режим на рационално мислене, за да вземе най-паравилното решение за себе си. В повечето случаи емоционално взетите решения не водят до добри финансови резултати.

Моят професионален съвет към бъдещите кредитоползватели е

Преди да се впуснат в кредитно приключение да си съставят личен финансов план за всички житейски цели, които им предстоят. Така ще имат по-ясно и комплексно виждане за бъдещите им начинания и финансовите параметри на своите цели.

Вдъхновява ме

Разумно взетите решения и усмивките на доволни клиенти за добре свършената работа от мен!!