Даниела и Златко Ангелови

Публикува коментар за Красимира Жекова на: 17.05.2022

Здравейте,

С огромно уважение бихме искали преди всичко да благодарим на Краси Жекова за високия професионализъм, експертизата, помощта, спокойствието и всеотдайността, които демонстрира през цялото време на нашето сътрудничество. 
Краси ни консултира в сферите на:
1) пенсионно осигуряване (свързано както с различни пенсионни продукти така и със спецификите на различни дружества);
2) жилищно кредитиране (както техническа помощ при изчисление на всички такси, така и качествен подбор на оферти и цялостно посредничество при договарянето им с банкови институции); 
3) застраховане (както имуществено, животозастраховане, така и за други продукти). 
Във връзка с желанието ни за закупуване на имот, Краси ни предостави подробен сравнителен анализ на оферти за ипотечен кредит от 7 различни банки, като през цялото време преследваше нашите интереси пред банките. Така синтезираната информация беше в основата на изключително улесненият ни избор. След като избрахме конкретна оферта, Краси ни съдейства за подготовката на целия пакет с документи, комуникация с банката, както и всякакви тънкости по отношение на предстоящи нотариални такси и стъпки, които трябва да предприемем. Също така, Краси ни придружи в деня на изповядване на сделката при нотариус, което ни вдъхна още повече кураж и спокойствие.
За нас беше истинско удоволствие и късмет да попаднем на Краси и ще се радваме да продължим да работим заедно в бъдеще.

С уважение, сем. Ангелови