Кредитен консултант

Работя в CreditLand

От 2020 година

Образование / квалификация

Магистър Стопанско управление

В работата си като кредитен консултант най-много харесвам?

Да чувствам, че помагам на хората в стресова ситуация, каквато е тегленето на кредит.

Най-големите трудности, които срещат клиентите при тегленето на кредит са

Да се ориентират в спецификата на материята.

Най-голямото предизвикателство в моята работа е

Нереалистичните очаквания на някои кредополучатели относно кредитните продукти.

Моят професионален съвет към бъдещите кредитоползватели е

Когато пристъпват към подписване на договора за кредит да мислят в дългосрочен план - До колко вноската по кредита ще затрудни сегашния им стандарт на живот?

Вдъхновява ме

Усмивките и благодарността на хората.