Кредитен консултант

Професионален опит

над 10 години в банковата сфера

Образование / квалификация

УНСС ­ София, Икономика на труда

В работата си като кредитен консултант най-много харесвам?

Това, което е впечатляващо за мен са контактите с клиентите, постоянната динамика в обстоятелствата и променящите се условия на кредитиране. Възможността за поддържане на необходимата професионална информираност с помощта на стройната система на взаимовръзки в банковия посредник.

Най-големите трудности, които срещат клиентите при тегленето на кредит са

Ниското ниво на доходи и проблеми с регулярното изплащане на предходни кредити.

Най-голямото предизвикателство в моята работа е

Тази услуга се налага все по-­успешно на българския пазар, въпреки това нейните предимства са недостатъчно познати и оценени от масовия потребител. Успешното убеждаване на клиента за възможността да избере най-­изгодния вариант на финансиране, при наличие на огромно предлагане на кредитни продукти от страна на банковите и небанкови институции, възползвайки се от високопрофесионалните услуги на Кредитланд.

Моят професионален съвет към бъдещите кредитоползватели е

Да преценят хладнокръвно собственото си ниво на финансова обезпеченост и да търсят най-­добрите оферти според своите изисквания. Да не се впускат в безразборно теглене на пари от където и да е. Да погасяват възможно най­-стриктно задълженията си по изтеглени вече заеми, както и да реагират навреме при появила се невъзможност от изплащането им. Да бъдат винаги разумни при търсенето на вариант за получаване на средства. Да проучат и осъзнаят необходимостта от ползването на богатия опит на кредитни консултанти, чиято безплатна услуга може да им бъде само от полза.

Вдъхновява ме

Осведомеността и логичността на клиенти, готови да бъдат полезни за себе си, използвайки модерни методи на информиране и взимане на най­-целесъобразно решение.

Клиентите за мен

  • Петър Лалев

    Здравейте, искам да споделя с вас впечатленията си от кредитния консултант на Кредитланд в гр.Казанлък , г-жа Евгения Стайкова....

    виж повече...