Luiz Castel

Публикува коментар за Катя Миленова на: 27.07.2021

Здравей Катя,
Бих оценил нашето сътрудничество като ОТЛИЧНО и абсолютно препоръчвам на други чужденци или приятели и членове на семейството да потърсят твоите услуги!
Катя беше супер професионална, отзивчива и ефективна, като ми помогна да намеря подходящ заем, когато имах нужда от него, за да разширя бизнеса си. Тя ми предостави цялата необходима информация, варианти и ми помогна през целия процес, включително при всяко посещение в българските банки. Бих казал, че никога не бих могъл да получа заема без нея, тъй като в България има огромна езикова бариера и липса на услуги на английски! 
Поздрави,

Luiz Castel 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello Katya.
 
I would rate our cooperation as SUPER excellent, and I would absolutely recommend other foreigners or friends, and family members to look for your services!
Katya was super professional, friendly, and effective in helping me find a proper loan when I needed it in order to expand my business, she provided me all the needed information, options and helped me through the whole process, including each visit to Bulgarian banks. I would say I would never be able to get the loan without her as there is a huge language barrier and lack of services in English in Bulgaria!  "

Luiz Castel