Антонина Илиева

Публикува коментар за Николай Устамитев на: 20.09.2017

Здравейте,

още веднъж искам да изкажа своята благодарност към Николай Устамитев за всички съвети, които считам, че ще ми служат и дългосрочно. Благодаря и за това, че съветите бяха дадени в делови порядък и с доброжелателност, която ми даде тонус да се преборя докрай с предизвикателството и финално да се поздравим за успешно приключената работа.