10 съвета как да повишим кредитния си рейтинг

 Колко е важен кредитният рейтинг и как историята на ползваните кредитни продукти се отразява върху него разкрива Сашо Бетов, кредитен консултант в Кредитланд

Сашо Бетов е завършил Стопанско управление в УНСС, с последваща специализация по право. Има 20 години професионален опит в банковата сфера, управление на проекти, управление на финанси и бюджети, а от три години е управител на собствена компания за недвижими имоти НЮ МАП в Плевен. От 2019 година работи и като кредитен консултант в Кредитланд, където прилага богатия си опит и познания в сферата на ипотечното кредитиране.

Може ли да се грижим сами за своя кредитен рейтинг и какво да направим за да бъде той добър? Разбира се, че може и дори е наложително, ако ни предстои в средносрочен план да ползваме кредитни услуги от какъвто и да е характер – ипотечен или потребителски кредит, лизинг или кредитни карти.

Кредитния рейтинг на дадено лице или дори компания е многофакторна оценка на неговата платежоспособност за конкретно кредитно задължение. Тази оценка показва вероятността кандидатстващият за кредит да го изплати в рамките на договорените условия. А добрият кредитен рейтинг е нужен, ако искате да получите одобрение за кредит или кредитна карта.

1. Най-съществения фактор, поне в България, при оценката на кредитния рейтинг си остава историята на ползваните досега кредитни продукти. В страната ни съществува Централен кредитен регистър /ЦКР/, администриран от БНБ, който съхранява и подава на кредитните институции информация с давност от 5 години за състоянието и движенията по кредитните задължения на граждани и фирми. Не допускайте закъснения при обслужването на кредитите си! Информирайте се редовно за състоянието на вашите задължения, не чакайте „банката да ви потърси“.

2. Не ползвайте прекомерно много на брой малки кредити и кредитни карти, това ще говори зле за вашата финансова култура. Няма лоши кредитни компании – има „лоши“ клиенти, които не са отчели своята прекомерна задлъжнялост.

3. Погасявайте редовно задълженията си не само по кредитните договори, но и тези за парно, телефон, вода и енергия, за да не допуснете да се наложи запор по банковата ви сметка; а ако имате такъв бързо се споразумявайте със съдията, който го е наложил и платете задължението в къс срок. 

4. Не стойте дълго време на максимума от лимита си по кредитните карти – те са с по-високи лихви и също не е добър показател за вашата платежоспособност. Кредитната карта не е продукт за дългосрочно финансиране, въпреки нейната валидност. Използвайте безлихвено парите от лимита и погасявайте по възможност цялото си задължение в договорения гратисен период.

5. Доходи! Често официалният доход е различен от реалния. Ако сте в тази ситуация направете така, че да ви осигуряват на по-висок доход или да преминете от граждански на трудов договор; да декларирате дохода си от наем или от стопанска дейност. Приложете доказателства за получавания по-висок доход, ако имате такъв.

6. Дръжте общата сума на вашите месечни кредитни задължения на приемливо ниво спрямо доходите ви. Препоръчителното е под 50%. Изберете кредитен лимит и определете погасителни вноски, които да са съобразени с вашите финансови възможности, така че да нямате затруднения при плащането им.

ЗАЯВИ БЕЗПЛАТНА КРЕДИТНА КОНСУЛТАЦИЯ!

7. При оценката на кредитния рейтинг се включва не само кредитната история, а и ред други фактори като демографски условия, възраст, семейно положение, месторабота, образование, разходи – лични и на домакинството. Всички те съставят т.нар. профил на кредитоискателя, който е определящ за т.нар. скоринг в кредитните институции. В повечето случаи върху тях не може да влияете, но може да ги планирате.

8. Заетост – ако често сменяте работата си, дори да сте велик ITспециалист с висока заплата, едва ли ще получите много висок рейтинг. Особено ако сте на изпитателен срок в новата компания, точно когато кандидатствате за кредита.

9. Кредитният Ви рейтинг може да бъде влошен, ако сте станали гарант/поръчител за заем на друго лице, който не се изплаща навреме – затова премисляйте добре решенията си. 

10. И на последно място – колкото повече информация има кредиторът за Вас, толкова по-лесно ще докажете, че сте надежден кредитополучател. 

Ако сте пропуснали няколко месеца да плащате вноските си по кредита ще се наложи да изчакате доста време, при това редовно погасявайки от тук насетне договорените задължения, докато вашия кредитен рейтинг се „излъска“. 

В България няма официална кредитна агенция, която да изготвя кредитен рейтинг на гражданите. Всяка кредитна институция – банка, лизингова компания, небанков кредитор, има своя собствена система за оценка на кредитния рейтинг на клиентите си. Те се различават заради целите и ресурсите на всяка една компания. Дали някой е подходящ за финансиране или не, е базирано на много фактори и решението на една банка, не е определящо за рейтинга на същия клиент при друга кредитна институция. Затова е добре да се ползват услугите на кредитен консултант, запознат с изискванията на повечето банки на пазара.

За разлика от нас в доста държави като САЩ, Великобритания, Германия, Гърция, Кипър, Дания и други действат всепризнати частни кредитни бюра /като Experian или SCHUFA/, които поддържат доста по-пълна картина за оценка на кредитния рейтинг на физическите лица, вкл. отчитайки плащанията на сметки за газ, ток, телефонни услуги, наеми и др.  Често в тези страни дори сключване на договор за наем не може да стане без справка от кредитното бюро. За българи, които работят в чужбина, но желаят ипотечен кредит за покупка на имот в страната, почти във всяка наша банка ще изискат справка от кредитно бюро или публичен национален кредитен регистър.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>>> Професиите с привилегии за ипотечен кредитПубликувано на: 22.06.2022