Какви трябва да са доходите, за да изплащаме спокойно кредит

Доходът като един от важните фактори, когато кредиторите оценяват допустимостта на вашия заем, разглежда Георги Канайков, директор "Консултанска мрежа" в Кредитланд

Георги Канайков е един от първите консултанти и понастоящем директор „Консултантска мрежа“ в CreditLand. В годините успява да изгради и надгражда и в момента уменията и знанията си в кредитното консултиране, като практикуващ консултант. С професионализма си заразява и вдъхновява много последователи, да станат кредитни консултанти и да се присъединят към мисията на Кредитланд - да помагат на хиляди хора, да намерят най-изгодното предложение за кредит според индивидуалния им профил.

В действителност обаче какво е готова да ни вземе банката, като месечен разход по кредита и какво сме готови ние да отделим, често се разминават. Практиката показва, че банките са склонни (при стабилни доходи) да осигурят финансиране в размер по-висок, отколкото ние, като консултанти препоръчваме. 

Какво е изискването на банките

От гледна точка на банката, повечето изискват вноската по кредита, който искате от тях плюс вноските по текущите ви кредитни продукти (ако имате такива) да не надвишава 45 -60% от нетния месечен доход на кандидата/кандидатите (ако са повече от един). Правят се и изключения в съотношението дълг/доход, дори до 70% при някои банки. 

Каква е препоръката на нас - консултантите

Ние – кредитните консултанти, както и експертите по финансово планиране от „Моите Пари Консулт“, препоръчваме този коефициент, измерващ “здравословното” ниво на задлъжнялост, да не надхвърля 40% от нетния месечен доход на семейството. Разбира се, ако дохода е различен в различните месеци, препоръчително е да правите изчисленията на база средната стойност за последните 12 месеца. 

Например: При средномесечен размер (общата сума на нетните доходи, разделено на броят месеци, в случаят 12) в размер на 2 100 лв., общата сума на задълженията по всички кредити, не бива да надхвърля 840  лв.

Какъв кредит може да си позволи един кредитоискател?

Както споменах по-горе, гледните точки са 2. На кредитора и на кредитоискателя, но целта и на двамта в общият случай е една- безпроблемното изплащане на дълга.

От гледна точка на кредитоискателите е редно да се замислите, „Добре! Ще отделям определена сума от месечният ми доход за вноски по кредит/кредити. Но ще мога ли да покривам другите си фиксирани разходи (комунални сметки, храна, забавления и др.) с остатъка?“. Не трябва да пренебрегвате и въпроса, дали ще можете да сте редовни платци и ако банката при обективни обстоятелства повиши лихвата, респективно и месечните вноски по кредитите. 

Какво препоръчваме ние от Кредитланд?

Разходите по кредитите ви, да са възможно най-малък процент от доходите на домакинството. Това, ще ви даде комфорта, да не се притеснявате при повишения на месечните вноски. Ще ви помогне по-бързо да натрупате ликвиден буфер. Няма да се налага да „затягате коланите“ и да се лишавате от удоволствия, които доставят радост на Вас и близките ви.

Стремете се винаги да имате ликвиден буфер, с народното наименование „бели пари за черни дни“ в размер на поне 6 месечни разхода на домакинството. Това ще Ви помогне да бъдете обезпечени финансово, при възникване на непредвидени изненади (с пожелание от нас тези разходи да са свързани само с радостни поводи).

И помнете! Винаги когато се почувствате „свръх заможни“ и спестяванията ви надхвърлят значително препоръчителният ликвиден буфер, можете да погасявате предсрочно (частично или пълно) кредитите си, с минимални или никакви такси за това!

Нашата мисия, като кредитни консултанти е не само да съдействаме за отпускане на кредит, но и да имаме спокойствието, че след неговото отпускане, клиентите ни ще имат комфорта да го изплатят без излишен стрес. 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>>> Как банките оценяват кандидатите за ипотечен кредит?Публикувано на: 04.03.2024