Договорна и законна ипотека – коя е по-скъпа?

Сравнителен анализ от Ана Вандева, кредитен консултант в Кредитланд с 15 годишен професионален опит във финансите и застраховането
 
Всеки български гражданин, желаещ да закупи недвижим имот с кредит, неминуемо трябва да учреди ипотека в полза на кредитора си. Основните два вида ипотечни кредити на физически лица, могат да се разделят на целеви (за покупка на имот, ремонт) и нецелеви ( за покриване на други нужди). При целевите кредити лихвите и условията, при които банки предоставят финансиране са по-добри, отколкото при нецелевите. При тях също така можем да ползваме и по-дълъг срок на изплащане, за да постигнем по-ниска месечна погасителна вноска. Повече разяснения за разликата между условията на банките при целеви и нецелеви кредити, можете да научите в: “Особености при ипотекиране на съществуващ имот”.
 
Кога се учредява договорна и кога законна ипотека?
 
Важен момент е цената на ипотечната сделка, и като част от нея са двата вида съществуващи ипотеки договорна и законна. 
 
Законната се учредява в случаи, при които кредитът е целеви и цялата сума от него ще се преведе по банкова сметка на продавача.
 
В случай на кредит с две цели (покупка и ремонт или довършителни работи по имота) се вписва договорна ипотека, тъй като не целия размер кредит, ще се преведе по сметка на продавача, а част от средствата, ще останат налични за кредитоискателя, за да ги похарчи за ремонт.
 
Важно е да уточним, че горните правила са при хипотеза, че обект на обезпечение е закупуваният имот. При нецелевите кредити или целеви за закупуване на имот, при които обезпечение е друг имот - ипотеката винаги е договорна. 
 
Разлика в таксите при учредяване на договорна и законна ипотека
 
Друг съществен момент в една сделка с имот са нотариалните такси, разходът за които също е в зависимост от това дали ипотеката е законна или договорна, ето какви (като вид) биха били те:
 
При покупко - продажба на имот Законна или договорна ипотека
Местен данък - до 3% от продажната цена
• Нотариална такса (съгласно тарифата по
ЗННД)
• ДДС върху нотариалната такса 
• Такса вписване 0,1% от продажната цена
• Преписи, заверки (според необходимия брой)
Нотариална такса (съгласно тарифата
по ЗННД)
• ДДС върху нотариалната такса
• Такса вписване 0,1% от размера на 
кредита
• Преписки, заверки
 
Разликата се състои само при нотариалната такса, всички останали такси са еднакви и при двата вида ипотеки. Нотариалната такса при законната ипотека е по-ниска.
Няколко примера, за да стане по-ясно:
 
1-ви пример
 
Покупка на имот в София за цена 100 000 лв. Кредит 80 000 лв. Цялата сума, ще се преведе на продавача, и обезпечение по кредита е закупуваният имот. 
В този случай, са налице всички предпоставки за учредяване на законна ипотека в полза на кредитора.
Таксите (точната сума може да определи нотариалната кантора, ангажирана с изповядването на сделката) биха били около:
 
• За покупко-продажба, приблизително 4 040 лв.
• Законна ипотека за 80 000 лв., приблизително – 530 лв.
• Общ разход, приблизително – 4 570 лв.
 
2-ри пример
 
Покупка на имот в София за цена 100 000 лв. Кредит 80 000 лв., (от които 70 000 лв. са за закупуване и ще бъдат преведени на продавача, а 10 000 лв. са за ремонт на имота и ще останат по сметка на кредитоискателят-купувач).
Тук структурата на кредита предполага учредяване на договорна ипотека, и приблизителните такси са:
 
• За покупко-продажбата, приблизително -  4 040 лв.
• Договорна ипотека за 80 000 лв., приблизително – 900 лв.
• Общ разход, приблизително – 4 940 лв.
 
Какъв да е вида на ипотеката, разбира се определят нотариуса и юрисконсулта на банката-кредитор. Съществуват специфични изисквания при някои кредитори, в които, за да отегчавам читателя не бих желала да навлизам. 
 
Видно от примерните изчисления, от разходна гледна точка по-добре е да се учреди законна ипотека, но когато освен средства за закупуване се нуждаете и от средства за ремонт/други разплащания, ще се наложи да се разделите с малко повече пари, за учредяване на договорна ипотека.
Важно е преди да пристъпите към закупуване на имот с ипотечен кредит, да се ориентирате и за всички съпътстващи сделката разходи!
 
Някои хора уверени в знанията и уменията си, започват да се „образоват“ в материята, чрез четене в интернет пространството, консултации с роднини и приятели, обикаляне по банки, посещения при врачки.
Други, се доверяват на опита и съветите на висококачествен кредитен консултант като Кредитланд, който ги подготвя за всички бъдещи разходи и вещо напътства целия кредитен процес.
 
От кои да сте вие? Изберете сами!


Публикувано на: 11.04.2022