Асоциацията на кредитните посредници в България прие своя Етичен Кодекс

През последните няколко години кредитното посредничество в България отбелязва много динамичен растеж и все по-голямо търсене от клиентите, търсещи жилищни и потребителски кредити.  Заедно с нарастващата популярност, идва и по-голяма отговорност към клиентите и към банките партньори, с цел запазването и повишаването на репутацията на професията кредитен консултант. Ето защо през последните няколко месеца членовете на Асоциацията работиха по създаването на Етичен Кодекс, който беше приет по време на Общото Годишно Събрание. Целта на Кодекса е да определи принципите и правилата на поведение, които всеки член на Асоциацията следва да спазва с цел гарантирането на професионална етика и честна конкуренция.

Сред някои от общите приети принципи на Асоциацията са:

•             Да се спазва стриктно Закона за защита на конкуренцията

•             Да се действа почтено, открито и добросъвестно, както в отношенията помежду им, така и сред клиенти и кредитори

•             Да не се участва в нелоялна конкуренция или такава, която може да накърни доброто име на професията и да навреди на Асоциацията и на нейните членове

•             Да не се използва невярна или заблуждаваща реклама

•             Да се привличат нови клиенти на база на преимуществата на собствената оферта, а не на база негативни сравнения с други членове на Асоциацията

•             Да не се вербуват клиенти на други кредитни посредници

•             Да не се вербуват служители от фирмите на други членове на Асоциацията

•             Да се осигурява пълна, достоверна и достъпна информация на всеки един клиент

„Приемането на Етичен Кодекс на Асоциацията е крайъгълен камък за развитието на кредитното посредничество, защото с това си поставяме още по-високо летвата на качество, етичност и лоялност към клиентите и партньорите, и даваме знак, че всички членове на Асоциацията ще се водят само по най-високите стандарти на работа и професионализъм“ сподели Деян Василев, председател на АКПБ и изп. директор на Кредитланд.

Към този момент Асоциацията се състои от 17 фирми-членки,  регистрирани към БНБ като необвързани кредитни посредници в България.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>>> Как да се подготвим за кредитна консултация?Публикувано на: 02.11.2021