С какви собствени средства трябва да разполагаме при покупката на жилище с кредит?

Покупката на ново жилище винаги е придружена с много емоции, но без съмнение тя трябва да е добре обмислено решение и най-вече резултат от точно направена сметка на личните финанси и възможности. Когато ще разчитате на банково финансиране е хубаво да обърнете внимание на няколко момента. На първо място са парите, които имате в наличност. Защо е важно да имате заделена сума и в какъв размер да бъде тя, когато пристъпваме към покупката на имот с кредит?

1. Покриване на първоначалните разходи – това са всички разходи, които съпътстват покупката и е необходимо да ги покрием със собствени средства, защото голяма част от тях са дължими преди отпускането на банковия ипотечен кредит. Какво включват:

  • Адвокатски хонорари – Преди да пристъпите към кандидатстване за ипотечен кредит е добре да проверите дали всичко с документите на имота е изрядно и дали банката би го приела като обезпечение. За документите и съставянето на предварителния договор за покупко-продажба можете да се консултирате с адвокат, който да ги прегледа срещу съответно възнаграждение. Така ще знаете има ли проблеми със собствеността или строителните книжа, има ли тежести върху имота, какви рискове крие за вас сделката.
  • Възнаграждение на брокер за недвижими имоти – ако ползвате услугите на брокер на недвижими имоти, обезателно трябва да предвидите и комисионното възнаграждение за него. То варира в зависимост от населеното място и включените услуги, но обичайно е в размер на около 3% от цената. Съответно при жилище на стойност 100 000 евро ще трябва да приготвите 3 000 евро за възнагражението на брокера.
  • Такси за издаване на документи за кандидатстване за ипотечен кредит. Важно е да знаете, че за някои от тях има, макар и неголяма такса за издаване и списъкът с необходми документи може да варира според конкретния случай.
  • Нотариални такси и разноски, такси за вписване и местен данък за възмездно придобиване на недвижим имот – общото между тези разнообразни разходи е, че се дължат в деня на сделката пред нотариуса. Добре е да се уточни, че тук се заплащат нотариални такси и такса вписване и за покупко-продажбата на имота (изчисляват се на база цената му) и за учредяването на ипотеката (изчисляват се на база размера на тегления ипотечен кредит). Ако вземем същия пример с имот за 100 000 евро и жилищен кредит от 80 000 евро, то: нотариалните такси за покупко-продажбата ще бъдат около 1 100 лв с ДДС, а за учредяване на ипотека ще бъдат около 1 000 лв с ДДС, ако е договорна ипотека или наполовина (около 500 лв с ДДС), ако е законна ипотека. Таксите за вписване на покупката и ипотеката към Агенцията по вписванията са 0.1% от материалния интерес: (100 евро за покупката и 80 евро за ипотеката). И най-голямото перо: местният данък за покупка на имот, който се различава за всяка община, например за имот в столицата (3% от цената) би бил 5 868 лв.
  • Първоначални такси към ипотечния кредит, пазарна оценка на жилището и такси за банкови преводи – не бива да подценявате и този вид разходи, които обаче варират широко в различните оферти за ипотечен кредит. За примера, който ползваме те биха били грубо 400-600 лв.
  • Първоначални разходи за застраховки – в повечето случаи премиите по застраховката Живот, която е съществен разход към ипотечния кредит се заплаща месечно с вноските по кредита и не се явява първоначален разход, но застраховката на имота, която е задължителна за всеки ипотечен кредит обичайно се сключва годишно и премията за първата година (около 200-240 лв при стойност на имота 100 000 евро) се заплаща още преди усвояване на кредита. За разгледания пример със стойност на имота 100 000 евро премията годишно би струвала в диапазона 200-240 лв.

2. Самоучастието в покупката на жилището – важно е да знаете, че банките обичайно кредитират до 80-85% от пазарната стойност на имота. Назначава се оценка, която се извършва от експерт-оценител, с който избраната от вас банка работи. Той изготвя доклад, в който определя пазарната стойност на жилището.

ВАЖНО: При определянето на максималната сума кредит, който може да се отпусне банката взема предвид именно тази пазарна оценка, а не договорената между вас и продавача цена. Конкретният процент финансиране зависи от местоположението, вида и годината на строителство и други характеристики на имота. Добре е да можете да осигурите като самоучастие поне 20% от стойността на жилището. Съществува вариант да вземете 100% от цената на кредит или като комбинация от ипотечен и потребителски заем, но това обичайно значително оскъпява финансирането или като един ипотечен кредит но с предоставяне на допълнителен имот за обезпечение.

3. Не бива да забравяте да направите и груба калкулация на всички спешни разходи за довършителни работи, ремонт и обзавеждане на новозакупеното жилище, за да можете да започнете да го използвате по предназначение възможно най-скоро и да избегнете паралелно плащане на наем и заем за дълъг период от време.

Предварителният разчет на средствата и разходите при покупка на имот с кредит е изключително важен, за да придобиете мечтания дом и спокойно да го изплатите. Ето защо не се колебайте да се свържете с нас за една БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ, в която наш консултант ще направи анализ на вашия индивидуален профил и с него ще обсъдите най-добрите възможности за финансиране на ново жилище.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>>> За самоучастието: как да спестим за бъдеща покупката на имот с кредит?Публикувано на: 21.09.2020