За самоучастието: как да спестим за бъдеща покупката на имот с кредит?

Когато вземат решение, че е дошъл моментът да направят една от най-големите и важни инвестиции в живота си – покупка на собствено жилище, много хора нямат никакви заделени средства зад гърба си и разчитат изцяло на кредитиране и често остават неприятно изненадани от изискваният от банката процент „самоучастие“. В общия случай банките отпускат не повече от 80-85% от пазарната стойност на жилището. Конкретният процент на финансиране зависи от фактори като локацията, вида строителство, коя година е построен и други характеристики на имота.

Има възможност да се получи и 100% от стойността му чрез комбинация от ипотечен и потребителски кредит, но в общия случай това доста оскъпява финансирането. Другият вариант да се набави цялата покупна цена и дори да останат средства за ремонт и обзавеждане е да се предложи и втори имот за обезпечаване на кредита – най-често това е жилището на родителите на кредитоискателя, които обичайно се съгласяват собственият им апартамент или къща да послужи за залог по кредита на младите. Разбира се не всички роднини имат достатъчно стойностен имот, който да предложат за допълнително обезпечение и далеч не всички кандидати за кредит са склонни да търсят подобна помощ от близките си. Затова идеалният вариант е да се осигури самоучастие от поне 20% от цената на жилището.

Защо самоучастието е важно за банките?

Вложените собствени средства в покупката на жилище правят за банката кредита ви по-ниско рисков, защото:

  • вие имате спестовна култура и явно ви остават пари след покриване на месечните ви разходи. Това означава, че при потенциален спад на доходите или увеличаване на разходите в домакинството в бъдеще е по-вероятно да продължите да обслужвате заема си без закъснения.
  • вие сте по-ангажиран със съдбата на инвестицията и с грижата за имота, тъй като сте вложили и лични средства в него.
  • за банката е важно при неблагоприятно стечение на обстоятелствата и невъзможност да изплащате кредита си, жилището да може да се продаде бързо и да се погаси изцяло дълга ви със средствата от продажната цена. И тъй като пазарът на имотите, като всеки друг пазар, има колебания и в годините преминава през растежи и спадове, съществува рискът при влошена икономическа обстановка имотът да не може да се продаде и да покрие задължението. Така кредитът може да се превърне във воденичен камък и за вас, и за банката. Колкото е по-голямо самоучастието, толкова по-незначителен става този риск!

А когато говорим за инвестиции и риск, трябва да знаете, че колкото по-нисък риск носи кредитът за банката, толкова по-ниска ще бъде цената му за вас. Съответно, ако можете да осигурите по-голямо самоучастие, например 40-50% или повече, това ви поставя в по-добра позиция да спазарите по-ниска лихва и да договорите други благоприятни условия по ипотечния си кредит.

Как да спестим средства при закупуване на жилище? Лесно е:

  1. Като планираме от рано

Често срещана грешка е, че късно се замисляме за изграждането на собствен дом. Колкото по-рано в живота обърнем внимание на това, толкова по-малко средства от месечния си доход ще трябва да заделяме в бъдеще. Трябва да организираме така финансите си, и да помислим за важните житейски цели и етапи през които преминава живота ни. Да си набележим какво и до кога искаме да постигнем, да си съставим план и да го следваме дисциплинирано.  Заяви изготвянето на личен финансов план.

  1. Като спестяваме от рано

Стартирането на спестявания за жилище, още със старта на първата ни месторабота, ще ни позволи да натрупаме по-голямо самоучастие, което в общия случай означава, че ще вземем по-малка сума ипотечен кредит и ще изплащаме по-малко лихви. Ако възнаграждението и най-вече пестеливостта ни позволява, може дори да успеем да си купим имот, изцяло със спестените средства. Да се спестяват 20% от реалните месечни доходи е здравословен стандарт, който всеки трябва да се стреми да поддържа, но и по-високи норми на спестявания са оправдани при определни случаи.

В таблицата по-долу с помощта на пример ще онагледим колко може да спестите от лихви, ако сте заделяли от доходите си навреме.

Примерът е за стойност на имот 150 000 лв., лихва по кредита 3% и срок на погасяване от 20 години.

% самоучастие

Размер на кредита

Изплатена лихва

Месечна вноска

20

120 000

39 724

666

30

105 000

34 758

582

40

90 000

29 793

499

50

75 000

24 827

416

От примера е видно, че може да спестите до 15 000 лв. с увеличаване на самоучастието от 20% на 50%, а ако доходите Ви позволяват по-голяма месечна вноска с намаляване срока на кредита например от 20 на 10 години: вноската би станала 724 лв., но това може да ви спести още до 12 000 лв лихви заради по-краткия срок на изплащане.

И като обобщение, самоучастието, не просто е задължителен елемент при покупката на жилище с ипотечен кредит, но е и фактор определящ колко скъп ще ни излезе имота. Затова мислете, планирайте, спестявайте, а когато дойде моментът за финансирането, ние сме насреща да Ви помогнем с избора, който ще Ви спести още разходи. Свържете се с нас за безплатна консултация

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ >>> 
Капани при финансиране на жилище в строеж

 Публикувано на: 26.08.2020