Какви са опасностите при случайно теглен кредит?

Интервю с нашия кредитен консултант Ива Ангелова за petel.bg

Kак чрез своя опит в теглене на два ипотечни кредита Ива Ангелова избира да стане кредитен консултант и кои са най-предизвикателните казуси, по които е работила

От четири години Ива Ангелова е кредитен консултант към необвързания кредитен посредник Кредитланд. Представител е в гр. Варна и работи с клиенти от региона, включително градовете – Русе, Шумен, Разград, Силистра. Компанията Кредитланд е поела за своя мисия да окаже помощ на клиентите си с професионално съдействие на всеки етап от кандидатстването за кредит. Кредитните консултанти в намирането на най-изгодното предложение за банково финансиране, според индивидуалните изисквания и възможности.

Вече четири години си кредитен консултант за Варна и региона, защо избра тази професия?

Всъщност избрах професията личен финансов консултант. Така в срещите си с клиентите и в анализ на тяхното финансово състояние, разбрах колко важно е да е подбран правилно кредитния продукт, който ползват и до какво влошено финансово здраве може да доведе случайно теглен кредит, без да е бил анализиран с всички предимства и недостатъци, доколко е подходящ за клиента. От значение беше и собственият ми опит като потребител на ипотечен кредит. Аз не бях ползвала такъв специалист и за своя сметка разбрах колко е необходима компетентна помощ в такъв момент. Преди да стана кредитен консултант и преди да зная, че съществува такава услуга, аз самата съм ползвала два пъти ипотечен кредит за покупка на имот в рамките на 10 г.

Първия път през 2002 г., когато лихвите по ипотечните кредити бяха над 10% и банките бяха доста консервативни по отношение на кредитирането покупка на имоти. Правеше се обстоен анализ не само на имота и кредитоискателя, но и на работодателя, който е източник на доходи. Тогава от банката ми поискаха да изготвя личен отчет за приходи и разходи на месечна база и допълнително да представя финансовите отчети на работодателя си, за да се види колко е надежден и дали има перспектива да се развива. За мой недобър късмет, точно в този период, отчетите на моя работодател бяха с влошени финансови показатели. Имаше и още трудности покрай моето одобрение – аз бях несемейна, което се счита за рисково, тъй като обслужването на кредита зависи само от един източник на доходи, а и се смята, че човек със семейство е с една идея по-ангажиран към обслужването на кредита, тъй като не би поставил близките си хора в риск да останат без дом. Имаше проблем и с пазарната оценка на имота. В крайна сметка, след доста чакане и преговори, ми разрешиха кредита, който за щастие погасихме в рамките на няколко години. Вече от сегашната си позиция на специалист в тази област, преценявам какво е трябвало да направя тогава, за да се случат лесно и бързо нещата. Нещо, с което съм разполагала, но не използвах, а щеше да подобри профила ми на кредитоискател и да ми осигури безпроблемно и навременно одобрение.

През 2012 г. – вече като семейство – отново ни се наложи да ползваме ипотечен кредит за покупка на нов апартамент. Този път беше значително по-лесно: банките имаха желание да кредитират покупка на имоти, аз и съпругът ми бяхме с утвърден добър профил, високи доходи, стабилни професии. Обърнахме се към банката, в която съпругът ми от доста години получаваше заплатата си. Приехме по подразбиране, че ще му дадат най-добрите условия като на дългогодишен клиент. Дори не ги сравнихме с оферти от други банки. Впоследствие разбрахме, че е имало начин да се подобри офертата и за такъв профил като нашия е можело да се намерят по-изгодни условия. За щастие отново за кратко време погасихме изцяло кредита и по този начин нямаше голям негативен ефект.

И в двата случая аз не бях ползвала консултант. Затова първия път стана много трудно, а втория път – въпреки, че стана бързо и лесно, не бяхме сключили сделка при най-добрите за нас условия.

Не знаете кой жилищен кредит да изберете? Заявете безплатна консултация за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции.

Така, на база личния си опит разбрах, че хората имат нужда от такава услуга – подбор, сравнение и анализ на най-добрите банкови оферти, съобразени с инидивдуалния профил на клиента и прецених, че мога да съм полезна.

Продължавам да работя като кредитен консултант, защото виждам добавената стойност, която услугата ни дава на клиентите. Още заради благодарността от клиентите, на които сме помогнали и които оценяват това. Някои от казусите, които сме решили не биха могли да се случат без нас – клиентите са се опитвали преди това сами да се справят, но не са успели. Но след като са се обърнали към кредитен консултант – нещата са се случили. А за най-добрите клиенти, договаряме условия и отстъпки, които те не са пердполагали, че могат да получат.

Твоите клиенти споделят, че едно от нещата, за които са ти благодарни е усърдието и желанието да им помогнеш независимо колко е трудна ситуацията. Това, че не се отказваш. Сподели такива трудни казуси, по които си работила и как търсиш и намираш правилното решение?

Интересно ми е да работя върху трудни казуси – те са пердизвикателство и ме провокират да търся решения, които водят до професионално израстване.

Никога не приемам априори, когато чуя, че нещо е невъзможно. Може да не е възможно, но в този момент или в тази банка или при тези обстоятелства. Ако променим някой от параметрите, променяме задачата, а оттам и решението. Винаги търся, кое е това, което можем да променим.

Един от трудните ми казуси беше първият ми клиент, с когото стигнахме до успешна сделка. Казусът беше да се намери оферта за рефинансиране на текущ ипотечен кредит, който беше при много висока лихва, отразяваща рисковия профил на клиента. Неговата банка отказваше да предоговори лихвения му процент. Когато се обадих за пръв път на клиента, той ми каза, че не бих могла да му помогна, защото той вече е обиколил всички банки и от всички е получил отказ за рефинансиране на кредита му.

Имал е специфичен проблем, който банките са отчели като високорисков.

Аз проверих списъка с банките партньори, с които работим и видях, че не е правил запитване в две от тях. Обсъдих казуса и в двете банки. След обстоен анализ на рисковия момент в профила на клиента и след като дадохме аргументирано обяснение защо се е стигнало да такава ситуация, се оказа, че едната банка няма проблем да работи по този кредит. Рефинансирахме кредита при два пъти по-нисък лихвен процент и с поемане на нотариалните разходи по учредяване на новата ипотека. Месечната вноска стана два пъти по-малка от преди. Клиентът не можеше да повярва, че това се е случило.

Не знаете кой жилищен кредит да изберете? Заявете безплатна консултация за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции.

Друг труден казус ми беше кредит за покупка на инвестиционен имот в България на чужденец с доходи от страна извън Европейски съюз.

Тъй като банките нямат такъв утвърден кредитен продукт, поискахме да го разгледат като изключение. След обстоен анализ, една от банките се съгласи да работи по кредита. На база предварителното одобрение, което бяха получили, клиентите направиха превод, легализация и заверка на всички необходими документи и сключиха предварителен договор с продавача. И тогава се случи неочакваното - банката, с която щяхме да работим промени политиката си по отношение на кредитирането. Промяната не допускаше да се работят кредити по изключение, а само по приетите правила. Така нашият кредит беше отказан. Веднага реагирах като пуснах ново запитване за одобрение към няколко други банки, дори към такива, които първоначално ни бяха отказали. Наблегнах на силните страни на казуса – клиентът заема висока мениджърска позиция в световно призната компания, има високи доходи, сериозен трудов стаж също на мениджърски позиции назад в годините и преобезпечихме кредита с два имота с висока пазарна стойност. Така, два дни след като ни беше отказан кредита, вече имахме одобрение от друга банка и то при много добри условия. Благодарение бързата реакция и професионализма, който проявиха кредитните специалисти от банката, клиентът успя да приключи сделката като спази всички клаузи, включително и сроковете по предварителен договор.

Как започва според теб 2019-та г. в посока кредити, какви са коментарите ти за лихвите по ипотечните заеми сега? Какви са тенденциите за годината?

Началото на годината винаги е спокоен период по отношение на сделки с имоти и търсене на кредити. В края на февруари обаче вече се усети раздвижване на пазара и все по-голям интерес към имоти и към реални сделки, а не само безцелни огледи.

Последните дни правим все повече консултации и клиентите са толкова сигурни, че в рамките на няколко месеца ще купят имот, че вече направихме с няколко клиента предварително одобрение на база доходи, преди да са избрали имота. Предимствата на това одобрение са за клиента (спокойствието, че може да разчита на финансиране), за брокера (знае, че клиентът има възможност наистина да закупи имот), за банката (вече е разгледала и одобрила индивидуалния профил на клиента) и за продавача (знае, че клиентът вече има одобрението на някоя банка).

Нов и интересен факт е появата на оферти за ипотечен кредит за покупка на имот с поемане на нотариалните такси по учредяване на ипотеката за сметка на банката. Такъв продукт досега нямаше на пазара. Имаше възможност за поемане на нотариалните такси при рефинансиране, но сега вече това е възможно и при покупка.

Аз мисля, че тази година няма да има покачване на лихвите, но и не очаквам да паднат под сегашните нива. Дори и да има някакво движение, то ще е плавно и не толкава значимо, че да повлияе на търсенето на кредити.

За това е необходим кредитен консултант, който ще помогне на клиента да си изясни – готов ли е за кредит и ако не – то какво трябва да направи, за да може в бъдеще да получи най-добрите оферти за банково кредитиране.

Прочетете още>>>

Голям потребителски или малък ипотечен кредит?

 Публикувано на: 05.03.2019