Разходи, които НЕ вземаме предвид при сделка за жилищен кредит

Съвет от Катя Миленова, кредитен консултант в Кредитланд

          Харесали сте жилище и искате да го купите. Нямате сумата, която продавачът иска, но знаете, че можете да вземете ипотечен кредит от банка и така да осигурите необходимия финансов ресурс. 
Какъв да бъде размерът на кредита? Ще има ли други разходи при покупката освен самата цена на имота? 
Можете да се обърнете към кредитен консултант и така да разберете кои разходи не сте взели предвид, за да ги включите в плана си. 

Първоначални разходи

          Преди да пристъпите към кандидатстване за ипотечен кредит е добре да проверите дали всичко с документите на имота е изрядно и дали банката би го приела като обезпечение. За документите можете да се консултирате с адвокат, който да ги прегледа срещу съответно възнаграждение. Така ще знаете има ли проблеми със собствеността или строителните книжа, има ли тежести върху имота и др.

Следва изготвяне на доклад от пазарна оценка на имота от експерт-оценител за банката, в която сте избрали да кандидатствате за ипотечен кредит. Спрямо него финансиращата институция дава начална информация до колко би приела имота за обезпечение и какъв е максималният размер кредит, който би отпуснала.

Ако ще купувате жилището с помощта на брокер на недвижими имоти, обезателно трябва да предвидите и комисионното възнаграждение за него.

Започвате да подготвяте документи за кандидатстване за ипотечен кредит. Важно е да знаете, че за някои от тях има, макар и неголяма, такса за издаване и списъкът с необходми документи може да варира според конкретния случай.

За сключването на сделката при нотариус трябва да предвидите нотариалните такси за придобиване на имота и учредяване на ипотека, както и местният данък за покупка на имот. Също така на всеки десет години от ипотечния кредит ипотеката се подновява и разходите са за ваша сметка.

 Вашето самоучастие в покупката на жилището е също първоначален разход. Все по-често се търси 100% финансиране за даден имот, но банките обичайно кредитират до 80-85% от стойността му. Конкретният процент зависи от местоположението, вида и годината на строителство и други характеристики на имота. Добре е да можете да осигурите поне 20% от стойността на жилището. Съществува вариант да вземете 100% от стойността му на кредит като комбинация от ипотечен и потребителски, но това обичайно значително оскъпява финансирането.

Всеки ипотечен кредит има задължително условие за сключване на годишна застраховка имот. Важно е да знаете, че ще имате това задължение всяка година до погасяване на кредита и първата годишна полица трябва да е сключена и заплатена още преди отпускането на заема.

Какви разходи да предвидите във Вашия случай? Заявете вашата безплатна консултация! 

Плащане на пълната цена за жилището

          След като в деня на сделката при нотариус сте превели на продавача своя собствен принос ви остава да разплатите и частта, която банката осигурява под формата на кредит. Това се случва след като в Агенция по вписванията бъде вписана ипотека върху имота в полза на банката. Помнете, че когато цената на имота е над 10 000 лв, всички разплащания между продавача и купувача трябва да минават по банков път, а банковите преводи и касови операции също имат цена, която е значително по-висока, ако разплащането не е в български лева.

Разходи след покупката

          Не бива да забравяте да направите и груба калкулация на всички спешни разходи за довършителни работи, ремонт и обзавеждане на новозакупеното жилище, за да можете да започнете да го използвате по предназначение.

От тук нататък, като собственици на недвижим имот, имате задължение на плащате годишни „данък сгради“ и „такса битови отпадъци“. Можете да проверите за размера им в съответната Община по местоположение на имота.

Примерни разходи при покупка на имот 

Цена на имота

100 000 лв.

Размер на кредита (80%)

80 000 лв.

Собствено участие в продажната цена (20%)

20 000 лв.

Консултация с адвокат

500 лв.

Комисион за брокер 3%

3 000 лв.

Набавяне на документи за кандидатстване за ипотечен кредит

50 лв.

Нотариални такси за учредяване на ипотека (законна или договорна)

520 лв./ 900 лв.

Нотариални такси за придобиване на имота и местен данък за покупка на имот (2,5% за гр. София)

3 540 лв.

Банкови такси към ипотечен кредит и за банкови преводи

500 лв.

Ремонт (например: изграждане на отоплителна инсталация)

5 000 лв.

Общо разходи извън сумата на ипотечния кредит

33 110 лв./ 33 490 лв.

Прочетете още >>>

Рефинансиране на жилищния кредит? Сега ли е моментът?Публикувано на: 11.02.2019