С кредитен консултант или сами, когато кандидатстваме за кредит?

Какво обслужване, продукти и услуги да очакваме, когато се обърнем към професионален консултант

- По-изгодно ли е да се ползва кредитен консултант в сравнение с това сам клиентът да мине процедурата по търсене и кандидатстване за заем?

Определено е много по-изгодно, защото с нашите услуги клиентът не се налага „да открива топлата вода” в кредитирането и така спестява на първо място средства: правилният избор на кредитен продукт може да му спести над 10 000 лв от лихви и такси. На второ място спестява време:  нашите изчисления показват, че за да събере информацията, която получава при една консултация с наш експерт, клиентът трябва да отдели между 8 и 10 часа за търсене в интернет, за телефонни разговори, имейли, посещение на банкови салони и др. На трето място услугата на Кредитланд спестява усилия и нерви: например, процедурата по отпускането на жилищен кредит изисква представянето на различни видове документи от различни институции и комуникация и логистика между банка,оценител, юрист, нотариус и продавач. Ако човек няма опит в тази сфера ще вложи много усилия и ще му бъде много по-трудно, отколкото ако ползва услугите на кредитен консултант. Не на последно място получава безпристрастна и подробна информация относно всички параметри по офертите, включително допълнителни  такси, клаузи по договорите  с банковите институции, образуване на лихвения процент  и бъдещи ангажименти по конкретния продукт.

- Как протича процесът на обслужване на клиента? 

Процесът на обслужване на клиентите ни започва с консултация в наш офис или по телефона. Тя продължава около час и половина и на нея кредитният консултант и клиентът обсъждат в детайли  възможностите за финансиране, съобразени с желанията, приоритетите и възможностите на клиента (доходи, кредитна история, текуща задължнялост, възможност за допълнителни доходи, съкредитоискатели и т.н.). Важно е клиентът да заяви неговия приоритет – дали търси най-евтина оферта (с най-ниско ГПР), дали начинът на формиране на лихвата  е важен за него (напр. БЛП + надбавка или EURIBOR + надбавка), дали търси най-голям процент финансиране, или държи таксата за предсрочно погасяване да е възможно най-малка.

Чрез наш специализиран софтуер предоставяме на  клиента подробен сравнителен анализ на  Топ 5 измежду 80 текущи оферти, които предлагаме от 11 банки и 2 небанкови финансови институции, с които в момента имаме партньорски взаимоотношения.  Топ 5 офертите са сравнени по ГПР (Годишен Процент на Разходите) и съдържат пълните детайли, всички такси и комисионни, както имат и погасителен план, който съвпада изцяло с този, който банката би предложила на клиента.

Нашият  консултант разяснява подробно плюсовете и минусите на всяка една оферта. Целта ни е клиентът да придобие реална представа за възможностите за кредитиране и да направи информиран избор на продукт. След като избере оферта, ние му съдействаме в целия процес на подготовка и подаване на документите в банката, държим непрекъсната връзка с кредитен инспектор, адвокати, оценители, нотариус и с всеки, който има отношение по финализирането на кредита. Стремим се клиентът да е минимално ангажиран в целия процес по кандидатстването. 

Основната услуга на Кредитланд e безплатна като включва всички етапи на консултиране, избор на оферта до предварително одобрение и подаване на документите в банка или банките, които клиентът е избрал.

При желание от страна на клиента за ползване на ВИП услугата на Кредитланд, срещу допълнително възнаграждение от негова страна, консултантът на Кредитланд  помага на клиента и след процеса на подаване на документите, съдейства при издаването на удостоверения и данъчни оценки, до окончателно подписване на договора за кредит и ипотека, включително и изповядване на сделката пред нотариус.

- Какво точно предлага един кредитен консултант като продукти и услуги?

Познавайки в детайли продуктите, изискванията и процедурите на банките, консултантите на Кредитланд предлагат комплексна услуга, която спестява много време, пари и нерви на клиентите – т.е. няма нужда клиентът да обикаля от банка на банка – идвайки в Кредитланд, клиентът прави наведнъж обиколка до 11 банки едновременно. Експертите ни споделят своите знания и натрупан опит в помощ на стотици кредитоискатели. Те предоставят синтезирана информация на клиентите, които обикновено за първи път се сблъскват с процедурата по кандидатстване за кредит. Нашите консултанти предлагат продуктите за ипотечно и потребителско кредитиране на водещите кредитиращи институции в България, с които Кредитланд има сключени споразумения за сътрудничество.

- Има ли такси за клиента - какви и на кого ги дължи, в случаите, в които се обслужва от кредитен консултант? 

Това е въпрос на индивидуално решение на всяка фирма, някои кредитни консултанти имат такса за клиентите, други не, някои предлагат допълнителни услуги, други не. Базовата услуга на Кредитланд е изцяло безплатна и тя е напълно достатъчна за клиентите, които имат повече собствено свободно време за довършителните етапи на кредита.

Често клиентите ни задават въпроса, ако ползват нашите услуги ще им се оскъпи ли кредитът и отговорът е НЕ. Напротив, в някои банки кредитоискателите получават преференции (например - по ниска такса предсрочно погасявяне или допълнителни промоции), именно защото са клиенти на дългогодишен партньор като Кредитланд.

- Кои са професионалните кредитни консултанти на пазара у нас? 

За съжаление на този етап в България няма лицензионен режим на дейност за кредитните посредници и много компании и консултанти предлагат услуги по кредитно консултиране без това да бъде тяхна основна дейност. Такъв тип фирми са предимно малки агенции за недвижими имоти, те работят само с по една две банки, предоставят ограничена консултация с ниско качество и оскъден подбор на оферти.

Именно заради това през 2008 г. Кредитланд заедно няколко други специализирани фирми учредихме Асоциация на кредитните консултанти. Целта на Асоциацията е да създаде ясни правила и условия за саморегулация на сектора, като разяснява на потребителите, че високо качество на услугата могат да получат в компания, за която този тип консултиране е основна дейност.Публикувано на: 07.12.2011