Да вземеш заем или да не вземеш - това е въпросът

Интервю на Петър Илиев, оперативен директор на Кредитланд, за dnevnik.bg 

Ускоряващата се годишна инфлация принуди много хора къде да намерят убежище са обезценяващите се двуцифрено техни доходи или спестявания.

Във времена на несигурност и висока инфлация повечето икономисти съветват потребителите да купуват само онова, което наистина им е необходимо, и да имат заделени "бели пари за черни дни" за поне шест месеца. Идеята е, че ако си загубят работата, ще имат известно време, в което да реагират и в което да продължат да обслужват дълговете си.

Въпреки политическата и икономическата несигурност при растяща инфлация в момента в България лихвите са на исторически най-ниските си нива, а освен това се прогнозира тяхното повишение след като и централните банки по света предприеха този ход в опит да "охладят" цените.

Кредитните консултанти не съветват да се влиза в необмислени заеми.

Лихвите никога не са били толкова ниски

Лихвите никога не са били толкова ниски, коментира Петър Илиев, оперативен директор на консултанта "Кредитланд". Номиналните лихвени проценти, които банките предлагат в момента по ипотечните кредити, средно са около 2.5-2.6%, като се срещат и оферти за клиенти с високи доходи и голям размер на кредита на нива от 2.0-2.2%. При потребителските кредити средният лихвен процент е значително по-висок - около 7.8%, но има оферти за по-големи суми кредити за клиенти с престижни професии и високи доходи на нива около 4%.

При текущите нива на инфлация от 14-16% годишно дълговете се обезценяват и реалните лихвени проценти са отрицателни, допълва експертът. Илюстрира с това, че дори увеличение на лихвите по кредитите дори с 2 процентни пункта, няма да компенсира инфлацията. "Тоест на теория, в момента е изгодно да се теглят кредити въпреки очаквания ръст на лихвите", анализира той.

На практика обаче заплатите на служителите се увеличават със забавяне във времето и реално при тази висока инфлация първо ще се усети удар по джоба заради растящите цени на горивата, храните, битовите сметки за отопление и прочие.

След това, ако кредитът е с плаваща лихва, взелият го ще усети нарастване на месечните вноски заради очакваното увеличение на лихвените проценти. И едва на по-късен етап заплатите ще се индексират, евентуално, и ще догонват ръста на разходите в домакинството.

Така че, ако не сме си направили добре сметката, съществува рискът при прекомерно задлъжняване да изпаднем в неплатежоспособност, казва Илиев. Дава пример с това, че ако заемът е за покупка на имот, то може да се окаже, че цената му пада и продажбата му не може да послужи за погасяване на кредита.

Не бива да се забравя и че закон за личния фалит в България все още няма и един необслужван кредит може да се превърне наистина във воденичен камък.

Експертът подчертава, че кредитът е добър дотолкова доколкото целта му е добра. Например, ако е за ремонт, който ще подобри енергийната ефективност на дома, това може да се окаже отлична инвестиция предвид нарастващите цени на енергията.

Ако е за покупка на автомобил, той в много случаи е необходимост, но пък е и сериозен разход, особено ако се купи луксозен. Инвестицията в добро образование и допълнителна квалификация традиционно се смята за една от най-добрите цели.

За какво да се внимава

- Здравословните нива на задължнялост в домакинството са до 30-35%. Тоест, вноските по всякакви кредити не бива да надхвърлят 30-35% от чистите месечни доходи (заплати, пенсии, наеми, хонорари и други регулярни доходи).

- С или без кредити, важно е всяко домакинство да има акумулиран "авариен фонд", който да посрещне постоянните разходи в домакинството, включително вноските по заеми за 5-6 месеца в случай на непредвидени ситуации - здравословни проблеми в семейството, загуба на работа, забавяне на заплата, спешен ремонт на автомобил и т.н. Тези "бели пари за черни дни" е добре да са достъпни и на разположение в банкова сметка или безсрочен влог, а не да се държат в някакви други финансови инструменти, които не могат лесно и бързо да се обърнат в кеш.

- Всеки, който възнамерява да тегли кредит или има вече такъв с плаваща лихва, може да си направи собствен "стрес тест". С кредитен калкулатор, каквито има много онлайн, в който се въвеждат главницата по кредита, лихвеният процент и остатъчният срок и се изчислява с колко едно увеличение на лихвата с 1 или 2 процентни пункта, например, в бъдеще ще се отрази върху месечната вноска. Следва преценка доколко такова потенциално увеличение на месечните разходи би натоварило бюджета на домакинството.

- Съответно може да се помисли за спестяване на повече средства, продажба на имущество, теглене на нов кредит за по-дълъг срок или в по-малък размер или изобщо да се откажете от намеренията си за ново финансиране, в случай че увеличената месечна вноска придобива застрашителни размери, изрежда Илиев.

Фиксирана или плаваща лихва

Заради очакваното повишение на лихвите има и кредити, които поне за част от периода, се предлагат и с фиксирана лихва, но не са много банките, които предлагат това. Същевременно интересът към продукти с фиксирана лихва нараства през последните месеци.

Според Илиев, при равни други условия, е по-добре да се тегли кредит с фиксирана лихва. Проблемът е, че предложенията с фиксирана лихва са само за първите няколко години от срока на кредита (обикновено 3 или 5 години, след което тя става плаваща) и самите оферти с фиксиране на лихвата са със значително по-висок лихвен процент. По правило колкото по-дълъг е срокът на фиксиране на лихвата, толкова по-висока е тя, посочва той.

Офертите за ипотечни кредити с 3 години фиксирана лихва са с 0.5-1 процентен пункт по-скъпи от плаващите, докато при 10 години фиксирана лихва може да се стигне до 2 процентни пункта разлика.

Всъщност при потребителските кредити има редица изгодни предложения с фиксирана лихва до 5 години срок на кредита, в някои банки дори до 10 години срок. Важно е обаче да се знае, че по потребителските кредити (без ипотека) с фиксирана лихва обичайно има такси за предсрочно погасяване до 1% от предсрочно погасената сума, докато при потребителските кредити с плаваща лихва законът забранява начисляване на всякакви такси за предсрочно погасяване, напомня Петър Илиев.

От банката, в която е заплатата или другаде

Обичайно потребителите на финансови услуги получават оферти за различни продукти от банките, в които получават заплатите си и очакват от там да им се дадат по-добри условия. Но дали непременно е така?

Пазарът на кредити е доста динамичен и банките са в ожесточена конкуренция, отбелязва Петър Илиев. Наблюденията му показват, че всяка седмица се появяват нови промоции и изгодни оферти за определен тип заеми.

Действително повечето банки предлагат лихвени отстъпки, ако клиентът е обвързан с превод на заплата, особено при потребителските кредити.

Но се оказва, че тези отстъпки в масовия случай се прилагат в същия размер и при ангажимент за бъдещ превод на заплата, показват наблюденията му. Тоест, е напълно възможно да се вземе изгоден заем и от "чужда" банка, стига да се поеме ангажимент за прехвърляне на заплатата там.

В каква валута

Лошият опит на българите от годините ни хиперинфлацията сочи, че спасението на лева е като се обърне в стабилна конвертируема валута. Сега обаче ситуацията е различна, а освен това еврото, което България планира да приеме, напоследък поевтиня и дори падна под цената на долара, който в годините назад се котираше доста добре в мнението на българите.

Твърдо препоръчваме кредитите да се теглят във валутата на доходите на кредитополучателя, убеден е Петър Илиев. Обяснява, че в противен случай се поема и рискът при потенциална обезценка на валутата на дохода спрямо валутата на заема.

Напомня, че това го изпитаха много хора в България и в Централна Европа с кредитите в швейцарски франкове, които бяха популярни през 2005-2008 г., тъй като се предлагаха с по-ниски лихви. След началото на световната финансова криза франкът поскъпна рязко и много длъжници изпаднаха в неплатежоспособност, обръщайки парите си във франкове, за да плащат вноски по тези кредити.

Обяснява, че към днешна дата банките в България предлагат кредити за физически лица само в лева и евро. "В долари не се предлагат, но дори и да беше така, рискът би бил твърде голям, освен ако не се получават доходите в долари", посочва финансистът. Казва, че за евровите кредити валутният риск е минимален, тъй като България е във валутен борд с фиксиран курс и се очаква в бъдеще да приемем еврото при същия фиксинг от 1.95583 лв.

Отбелязва, че повечето банки предлагат по-ниски лихви за левови кредити отколкото за еврови, така че ако доходите са в лева, именно това е подходящата валута на кредита.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>>> Как и кога банката може да промени лихвата по кредитаПубликувано на: 25.07.2022