Мастър клас на тема „От какво зависят лихвените проценти по кредитите в България? Референтни лихвени проценти и методики на лихвообразуване на банките“

Високото качество на услугата кредитно консултиране несъмнено е свързано с повишаване на професионалната квалификация на нашите експерти. Ето защо надграждането на знания в Кредитланд се допълва с регулярни мастър класове на различни теми на високо професионално ниво.

Последното интересно обучение за напреднали бе представено от нашия консултант Венелин Маринов на тема: „От какво зависят лихвените проценти по кредитите в България? Референтни лихвени проценти и методики на лихвообразуване на банките“. Основните акценти бяха свързани с видовете лихвен процент, както и детайлно разглеждане на методиките на образуване на лихвите при банките-партньори.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ >>> Асоциацията на кредитните посредници в България прие своя Етичен КодексПубликувано на: 15.11.2021