Кредитен консултант

Професионален опит

Повече от 20 години във финансовата сфера - банкиране, застраховане, пенсионно осигуряване

Образование / квалификация

Финансов мениджмънт

В работата си като кредитен консултант най-много харесвам?

Възможността да се представят и сравняват алтернативни оферти по кредитиране. Достъп до информация и анализ на множество финансови и банкови продукти.

Най-големите трудности, които срещат клиентите при тегленето на кредит са

Трудности при сравнение на офертите. Губене на много време при обикаляне по различни офиси и институции. Неразбиране на специфичния финансов език. Неразбиране на последствията от подписване на условията в договорите с банките.

Най-голямото предизвикателство в моята работа е

Нова професия с възможности за развитие. Търсенето на решения на трудни казуси. Моят професионален съвет към бъдещите кредитоползватели е Тегленето на кредит трябва да е обмислен и осъзнат ход. Винаги трябва да се преценят предимствата и да се обръща внимание на недостатъците и рисковете при ползването на кредитни продукти. Да се четат и да се разбират общите условия и договорите за кредит.

Вдъхновява ме

Новостите, предизвикателствата, търсенето на решения, контактите с нови хора.

Клиентите за мен

Свързани публикации