ЗЕЛЕНИ ИПОТЕКИ

Преференциите при покупка на енергийно-ефективен имот разглежда Венелин Маринов, кредитен консултант на Кредитланд

Въпреки застудяването в последните седмици, зимата на 2022/2023 година ще се окаже една от рекордно топлите измерени досега. Климатичните промени оказват влияние на живота ни и политиките, предприемани от правителства и международни организации за намаляване на това влияние не са скорошен феномен. По - скорошен е интереса на някои от банките опериращи на нашият пазар и още повече начините, които са намерили да съчетаят политиките за устойчиво развитие с ипотечните кредити за покупка на жилища. Това се случва по два основни начина – или с лихвена отстъпка или с намаляване на такси по кредита.

Естествено, за да се възползва човек от тези благоприятни условия е необходимо имота, който се закупува да отговаря на определени критерии за енергийна ефективност. Най-често сградата, в която е разположен имота трябва да притежава клас за енергийна ефективност А+, А или В. Какъв точно клас е сградата е посочено в сертификата за енергийни характеристики на сграда, който се издава след завършване на строителството и преди въвеждане в експлоатация на сградата. Всички новопостроени сгради след 2010 година имат въпросният сертификат. За по-старите сгради също има процедура за издаване на сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация – за целта е необходимо да се направи енергийно обследване на съответната сграда.

По-долу сме представили предложенията в тази област на пет от банките опериращи на нашият пазар. В четири от тях е предвидена отстъпка в лихвата, а при една от тях отстъпката е в първоначалната такса.

Уникредит: инициатива „Зелена ипотека“ дава отстъпка 0.15% (не по-малко от 2.33%) в лихвения процент за сгради с енергийна ефективност клас А+,  А или клас В (задължително с посочени показатели максимален енергоразход по-малък от 150 kWh на квадратен метър по изпълнен проект). Същата инициатива важи и за покупка на жилище с разрешение за ползване след 2020 г., намиращо се в „затворен комплекс“.

ОББ: Ипотечен кредит за енергийно ефективен дом за обезпечения със сертификат за енергийни характеристики клас А+, А или B, но с енергопотребление на първична енергия не повече от 150 kWh/кв.м. се прилага отстъпка в лихвата от 0.15%.

Пощенска банка: Зелен Жилищен кредит – прилага се с 0.15% лихвена отстъпка за покупка на жилища в сгради Клас А или А+. При цел на кредита енергийно-ефективни подобрения на дома се прилага лихвена отстъпка от 0.10%. 

ПИБ: Ипотечен кредит „Устойчиво бъдеще“ – за имоти с енергиен клас А+, А и В и по-висок се прилага отстъпка в лихвата от 0.10%.

ДСК: промоционална кампания до 30.04.2023 г – за имоти със сертификат за енергийна ефективност клас А+, А или В не се дължи първоначалната такса от 0.25% от размера на кредита.

Освен конкретните отстъпки в различните банки, собствениците на енергийно-ефективни домове могат да разчитат на облекчения в данък сгради – съобразно класа енергийна ефективност не се дължи данък определен брой години. По-ниски режийни сметки спрямо един енергийно-неефективен дом, а и не на последно място удовлетворението, че са допринесли за намаляването на въглеродния си отпечатък и подобряване на околната среда. Факт е, че към настоящия момент сградите отговарящи на критериите поставени от банките не са много, особено за сгради клас А и А+, но допълнителните стимули за подобни покупки са в състояние да увеличат търсенето на подобни имоти, което би трябвало да увеличи и предлагането. Разбира се това ще е бавен процес, тъй като е необходимо такива сгради да бъдат първо построени, което отнема време, но първите крачки са вече направени.

ЗА АВТОРА

Венелин Маринов е един от най-опитните консултанти в CreditLand. С над 7 годишен опит като кредитен консултант във фирмата, той е помогнал на стотици клиенти при кандидатстване за ипотечен кредит за над 50 милиона лева.
 


Публикувано на: 26.02.2023