Най-ниска лихва по ипотечен кредит

Независимо, че от два месеца сме свидетели на плавно покачване на лихвите по нови кредити, банките продължават да оферират ипотечни кредити с най-ниска лихва. Всяка банка има предложение за най-ниска лихва, но такова ли е наистина?

Най-ниска лихва по ипотечен кредит е цел, задача и желание на почти всеки кредитоискател. Независимо, че от два месеца сме свидетели на плавно покачване на лихвите по нови кредити, банките продължават да оферират ипотечни кредити с най-ниска лихва. Всяка банка има предложение за най-ниска лихва, но такова ли е наистина? Напълно нормално е условията им да се различават. Различия има, както по отношение на лихви и такси, така и по отношение на застраховки, такси за обслужване и т.н. Често предлаганата  оферта с най-ниска лихва по ипотечен кредит може да бъде придружена с предлагане на допълнителни финансови продукти. Банките имат различни тактики и стратегии при офериране на клиентите в зависимост от пазарния си дял, в зависимост от профила на клиентите, които искат да привлекат и т.н.

Намиране на най-ниска лихва по ипотечен кредит

Не е трудно, но е свързано с много проучване, сравнение и анализ на предложените оферти. Нужно е и време за това, а в днешно време то е малко и скъпо. Ето тук всеки кредитополучател, би оценил работата с кредитен посредник. 

Знаем, че лихвата  е цената на риска, който банките поемат. Затова от най-ниската лихва по един дългосрочен кредит, какъвто е ипотечният, се възползват предимно:

• Клиенти с безупречна кредитна история;
• Клиенти с високи доходи – колкото доходът е по-висок, толкова по-малко рисков е за банката;
• Клиенти на трудови договори в определени сектори, големи компании, държавни институции и дружества;
• Клиенти, с превод на заплата в банката кредитор;
• Клиенти с добро самоучастие в сделката, т.е. с по-малка задлъжнялост към банката;
• Важно е и предлаганото обезпечение да бъде достатъчно ликвидно – с добро местоположение. 

Видно е, че изискванията са много, но не е задължително клиентът  да отговаря на абсолютно всички тях. Банките предлагат преференциални условия, както за корпоративни клиенти, така и индивидуални оферти за клиенти с идеален профил.

Кой кредит е с най-ниска лихва

Всъщност, това ли е правилният въпрос? Кредит с най-ниска лихва означава ли най-евтин кредит? Лихвата е основен ценообразуващ фактор, но разходите по един ипотечен кредит не приключват с нея. Освен лихвата се дължат някои еднократни, а впоследствие и съпътстващи такси и комисиони, както и застраховките по кредита. Съвкупен измерител на всички тези разходи е годишния процент на разход/ ГПР/. Той показва общото оскъпяване на кредита и неговата реална цена. Ето защо „най-ниска лихва по кредита“ невинаги е най-правилният критерий за цената му. Единственият обективен такъв е ГПР. И, за да дадем отговор на въпроса „Кой кредит е най-изгоден?“, трябва да кажем „Този с най-нисък ГПР“..

Ниската лихва завинаги ли ще е ниска

Наред с всичко казано за лихвата до тук, много внимателно трябва да се огледа и начина, по който се формира.

Ипотечният кредит може да бъде договорен както с променлива /плаваща/, така и с фиксирана лихва за определен период от време (от няколко месеца до няколко години). В този случай е важно да се обърне внимание на формирането на лихвата. Обикновено при кредит с фиксирана лихва не може да се търси най-ниска лихва, тъй като банката калкулира по-висок риск. Предвид   очакваното повишаване на лихвите  в следващите години, възможно е  в бъдещ момент такъв кредит да се окаже с най-ниска лихва. 

Най-ниска лихва в зависимост от целта на кредита

Изборът целеви или нецелеви кредит също има значение дали ще открием кредита с най-ниска лихва. В случай, че кредитът е за покупка на недвижим имот или рефинансиране на кредити, можем да говорим за целеви кредит. Той би бил с по-ниска лихва от ипотечен кредит за текущи нужди. Ако един целеви кредит към този момент може да се договори на лихви между 2,4 - 2,7%, то лихвите по ипотечен нецелеви кредит се движат с около 0,5 - 1,0 пункта нагоре.

Търсейки най-ниска лихва по кредит ще попаднем и на т.нар. „потребителски кредит с ипотека“. Той също е вид нецелеви кредит и е валидно съображението по-горе.

Как да получим най-ниска лихва по кредита

Често клиентите се обръщат към обслужващата ги банка и смятат, че там биха получили най-ниска лихва по искания ипотечен кредит. Лоялността към обслужващата банка е нещо добро, но не бива да се превръща в ограничение при търсене на оферти. Интернет е необятно пространство, в което може да бъде проверено дали предложението наистина е с най-ниска лихва. Има много работни варианти на ипотечни калкулатори, с които клиентът би могъл да се ориентира дали това, което са му предложили е най-изгодно. На разположение са и услугите на кредитните консултанти. С помощта на опитен кредитен консултант много по-лесно би се ориентирал в избора на оферта с най-ниска цена и с лекота би  преминал през целия процес на кредитиране.

ЗА АВТОРА

Eмилия Владимирова има икономическо образование и над 20 години професионален опит в банковата сфера. Преди 6 години става част от екипа на CreditLand, като кредитното консултиране става естествено продължение на работата й в банковия сектор, а натрупаният практически опит и познания й помагат да печели доверието на клиентите. За контакти: 0878491797, emilia@creditland.bg.
 


Публикувано на: 01.12.2022