Кредитори с нов вид такси по кредити, заради промените в ЗПК

Броени часове остават до влизането в сила на новия Закон за потребителския кредит

Лихвите по кредитите ще продължат да намаляват, независимо от сътресенията в банковия сектор, прогнозират експерти.

Причината е ожесточената конкуренция между финансовите институции, особено след премахването на таксите за предсрочно погасяване на кредита. Новите условия влизат в сила до дни – от 23 юли с промените в Закона за потребителския кредит.

От следващата седмица се очаква да отпаднат основните такси по кредитите - за предсрочно погасяване, за усвояване на кредита и за годишно обслужване.

Засега очакванията, че банките ще компенсират това с повишение на лихвите не се сбъдват.

68% от клиентите обаче очакват банките да компенсират отпадането на едни такси с други, а половината - че цената на кредита няма да се промени съществено, показва проучване на финансовия портал "Моите пари".


Нови такси пък сменят отпадналите. Такава е например таксата "ангажимент", която в някои кредитиращи институции неофициално заменя отпадащата такса за усвояване на кредита. Досега това е била условна такса, начислявана само, ако след превеждането по сметката кредитът не бъде усвоен в срок. В постоянна може да се превърне и таксата за юридическо обслужване на документите за покупка на имот. Очаква се обаче наплив от  желаещи да рефинансират.

Единствените такси при рефинансиране ще останат разходите по учредяване на нова ипотека, нова оценка на обезпечението, заличаване на съществуваща ипотека.

С влизането на закона се очаква банките да предложат и договори за кредит, според които, ако човек не може да изплаща заема е достатъчно да върне жилището. Очаква се обаче при тях банките да отпускат по-малко от половината от цената на имота.

Източник: www.moitepari.bg


Публикувано на: 21.07.2014