Кредити за жилище се търсят въпреки кризата

Свикнахме като че ли ежедневно да говорим за това, че кредитирането е слабо, че пазарът на жилищни имоти е сринат, че търсенето на кредити е замряло. Всичко това в голяма степен е вярно, но не изцяло. Тези изводи са валидни за банковата система като цяло, но изключения има и си струва те да бъдат откроени на общия фон. Пример за това е, че през последното тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година Пощенска банка реализира над 30% ръст на подадените документи за жилищен кредит, въпреки кризата (политическа и икономическа) и въпреки негативните тенденции, които характеризират жилищното кредитиране в частност.

Левовите кредити все по-предпочитани

Основна роля за това изиграва установената вече тенденция за изравняване на лихвите в лева и евро, двете основни валути, в които се отпускат кредити. Този процес не подминава и Пощенска банка, като израз на това е, че основна част от портфолиото с жилищни кредити е именно с равни лихви и в двете валути. Друго предимство / правило, което използват клиентите на банката е да теглят кредити във валута, в която получават доходите си, ако условията в друга валута не са по-изгодни. Икономията на разходи за обмяна валута или загуби от курсови разлики добавят още един плюс към националната валута при избор на такава за кредита. Румен Радушев, директор на управление „Жилищно кредитиране” към банката допълва анализа на тези тенденции коментирайки: „Процентът на левовите кредити достигна 92,6% от 74,5% през първото тримесечие на годината и говори за нарастващото доверие във валутната и банкова система на страната. По този начин търсенето на кредити в евро и други валути придобива по-скоро инцидентен характер“.

Големите градове – основна „дестинация” за новоотпуснатите кредити

Логично остава разпределението на одобрените нови кредити. Те продължават да бъдат усвоявани във водещите икономически, търговски и туристически центрове на страната. Градовете, в които се одобряват най-много кредити все още са София, Пловдив, Варна, Бургас и останалите 5 града в челната деветка на големите областни центрове. Икономически най-силните региони на страната няма как да не привличат вниманието на банките и Пощенска банка следи отблизо възможностите. Показателно за това е, че над 50% от сключените сделки са реализирани именно в четирите най-големи града на страната. Допълнителен фактор за реализирането на такъв брой сделки в тези градове е максималният процент на финансиране. Лидерите на пазара в жилищното кредитиране, в това число и Пощенска банка, финансират до 85% от стойността на имота, ако се намира в някой от най-големите български градове.

20 – 25 г. за изплащане на кредит

Макар и да не се обръща особено внимание на сроковете, за които се отпускат жилищните кредити, кризата нанася своя отпечатък и върху тях. Намалените доходи на немалка част от търсещите кредит наложиха те да се преориентират към по-дълги срокове на изплащане. Това помага за постигане на относително по-ниска месечна вноска, независимо че по-дългият срок означава по-дългосрочен ангажимент. Известната доза смелост, която се изисква, за да се изтегли кредит за такъв срок може да бъде разглеждано и като своеобразно възвръщане на надеждата, че бъдещето ще е по-добро от настоящето. Кризата научи кандидатите да преценяват по-трезво възможностите си и поемането на дългосрочен ангажимент за 20 или 25 г. може да се счита за обосновано поет.

Прогнозата на Пощенска банка за пазара на жилищното кредитиране в България до края на годината остава оптимистична, в контекста на стабилизирането на цените на недвижимите имоти и положителния тренд на търсенето на финансиране от страна на клиентите.

По-евтино кандидатстване за кредит по време на ваканцията

Почивка и зареждане с енергия не са единствените приоритети през летните месеци. Макар и банките да не са толкова активни през този сезон, част от тях предлагат новости на своите бъдещи клиенти. Предложението на Пощенска банка за месеците юли и август е 50% по-ниска такса при усвояване на кредита и 0 лв. такса за разглеждане на документи. Единственото изискване е да бъде използван специално създаденият електронен формуляр за кандидатстване за желания кредит на адрес https://apply.postbank.bg/Loan/Apply.aspx#.

Източник: www.moitepari.bgПубликувано на: 06.08.2013