К10: Коя е за мен?

Изборът на банка зависи главно от потребностите ви, но все пак има някои неща, на които да обърнете внимание

Въпросът как да си изберете банка всъщност има лесен отговор – зависи. Най-вече от това за какво смятате да я ползвате, но също така и от фактори като това къде се намирате или пък, ако щете, на каква възраст сте.

Някои от институциите са доста по-фокусирани в предлагането на различни депозитни възможности, докато други залагат и съответно развиват по-сериозно кредитните си продукти. От друга страна, както и при недвижимите имоти, факторът "локация" също има своето значение – ако живеете в по-малко населено място, възможностите ви вероятно са по-ограничени, доколкото не всички банки имат еднакво силно развита клонова мрежа. По-младите клиенти пък сигурно биха оценили доста по-високо възможностите за онлайн банкиране, отколкото представителите на по-възрастното поколение, свикнали с по-традиционен тип банкиране на място в банковия клон.

Действително твърде често се случва така, че изборът ви на банка всъщност изобщо да не е ваш. Въпреки че формално законът ограничава подобни практики, много работодатели налагат на служителите си ползването на финансовата институция (или институции), с които компанията им работи. Самите банки също допринасят за подобно поведение, доколкото в разбираемите си усилия за привличане на повече бизнес, предлагат на фирмите по-атрактивни пакети от услуги, ако включат в тях по-голяма част от служителите си. Ако обаче оставим тези случаи настрана, кои са нещата, на които е добре да обърнете внимание, преди да станете клиент на една или друга институция.

Обслужването

Един от основните показатели, определящи избора при повечето клиенти, естествено е обслужването. През последните години насищането на пазара и увеличената конкуренция малко или много изравниха ценовите условия, предлагани от отделните играчи. В този смисъл отношението и подхода към клиентите придобиват все по-голяма тежест за формирането на предпочитания сред потребителите. Някои изследвания от последните години също потвърждават този факт. Така въпреки относително високата си чувствителност по отношение на цените на предлаганите услуги в основната си част българските клиенти търсят бързо обслужване и разчитат дори малко повече на препоръки от приятели, отколкото на изгодните лихвени условия при избора.

"Прекалено надъхани и амбициозни служители не ми допадат, също толкова колкото и намусените и дръпнатите. Бързината на обслужване също ми е важна. Всичко на едно гише е прекрасна практика", както го обобщи моя приятелка, собственик на малък бизнес.

Все по-осезаемото значение, което потребителите придават на начина, по който се отнасят към тях, се отразява и в известна промяна в модела на поведение. "Ако нещо в обслужването не е наред, хората са много по-склонни да сменят банката си, отколкото преди", посочва Георги Трендафилов, оперативен директор на кредитния консултант "Кредитланд". Това пък означава, че банките трябва да полагат много повече усилия не само за привличането на клиенти, но и за изграждането на лоялност.

Цената

Любезните и компетентни служители обаче, разбира се, не са всичко. Или, по думите на моя позната – "аз нека те обслужа добре и да ти обясня как стоят нещата, пък да ти сложа лихва от 15% по ипотечния кредит". Идеята е, че независимо дали търсите банка, с която да правите много преводи на средства, или се нуждаете от финансиране, сравняването на различни ценови оферти е неизбежно.

Един от съществените аспекти на въпроса за цената е начинът, по който тя се формира. Допреди кризата този момент често оставаше извън фокуса на вниманието на клиентите, но динамиката на пазара от последните години промени това. "Все по-голяма част от клиентите обръщат внимание на лихвообразуването, като това се отнася в особена степен за банките, при които цената на кредитите се формира като сбор от някакъв т.нар. базов лихвен процент плюс определена надбавка", обяснява Трендафилов. "Клиентите се вълнуват повече от това как се образува и съответно как може да се променя лихвата", посочва той.

Според наблюденията му алтернативният вариант, използван от някои банки още преди кризата – за изчисляване на лихвите като сбор от даден пазарен индекс (например Euribor) плюс надбавка, като цяло се харесва повече на потребителите. Причината е много по-високата степен на прозрачност и съответно на предвидимост, която дава на хората. "Важно е обаче кредитополучателите да обърнат внимание на факта, че в момента индексите са на много ниски нива", изтъква Трендафилов. По думите му това на практика означава, че в бъдеще може да се очаква те да растат, а оттам съответно да се повишават и лихвите по заемите. Същевременно като положителен пример консултантът посочва практиката на някои банки да залагат в методологията си за изчисление на лихвените проценти известни буфери, които реално защитават клиентите именно от това очаквано поскъпване. Такъв пример е включването на условие, според което промяната в стойността на индекса до определени граници не се отразява на размера на лихвата.

Цената на услугите обаче не включва само лихвите, а и различните такси и комисиони, които банките начисляват и които също е добре да имате предвид, преди да вземете окончателното си решение. Още повече че свиването в нетните доходи от лихви, които финансовите институции на пазара реализират през последните месеци, все по-осезаемо се компенсира с опити за повишаване на нетните им доходи от такси и комисиони. В този смисъл разглеждането на тарифите на отделните банки е добра идея, но практиката показва, че реализирането й понякога може да е сложно упражнение. В общия случай откриването на тарифата на сайта отнема известно време и ориентиране в страницата, но търсенето на дадена конкретна информация в нея може да е още по-объркващо. Ориентирането в морето от информация, което една тарифа съдържа, също не е за пренебрегване. Алтернативен вариант е да използвате услугите на специализирана консултантска компания, която да ви помогне в търсенето на най-подходящото за нуждите ви решение, а добрата новина е, че в повечето случаи услугите на този тип компании са безплатни за клиентите.

Удобството

Тук вече нещата зависят в доста по-голяма степен от конкретните ви навици. Наличието на близък до дома или работното ви място клон на дадената банка със сигурност е плюс, независимо дали смятате да я посещавате два пъти годишно или два пъти седмично. Съществен момент обаче е и например дали въпросният клон разполага с достатъчно служители, така че да не ви се налага да губите време в чакане на реда си. Ако смятате да посещавате даден клон често, добре е да имате предвид и работното му време. Положителна тенденция в този смисъл е фактът, че броят на банките с клонове, които работят през уикенда или до по-късен час в работните дни, постепенно расте.

Може обаче да предпочитате да ограничите посещенията си на място, в който случай възможностите за телефонно, електронно или мобилно банкиране ще са от по-голямо значение. "Ако даден пакет от продукти и услуги предлага сравнително добри възможности за електронно банкиране, клиентът може да си спести много ходене до банката", посочва Георги Трендафилов. По думите му има и доста хора, които обръщат внимание и на подробности като това доколко банката може да им изпраща странична (и съответно нежелана) за тях информация.

Стабилността и собствеността

на банките може би са нещата, които в най-малка степен определят поведението на потребителите. Разбира се, не липсват и клиенти, за които единият или другият фактор (или пък и двата), са от съществено значение. Сред моите познати например има такива, които прекратиха всякакви взаимоотношение с дадени институции заради другите направления от дейността на акционерите им. В общия случай обаче клиентите по-рядко обръщат внимание на тези подробности, дори и когато търсят банка, в която да открият депозит. Донякъде фактор в тази посока е и сигурността, която им дават схемите за гарантиране на влоговете – в този смисъл за момента от пазара не отчитат съществена промяна в поведението на спестителите в резултат на събитията в Кипър. Собствеността на банките обаче понякога се оказва фактор при търсенето на кредити, споделя Трендафилов. Според наблюденията му в тези случаи по-голяма част от хората предпочитат чужди банки, тъй като ги смятат за по-стабилни. Същевременно проблемите в еврозоната и свързаната с тях несигурност са довели и до нарастване в дела на хората, които предпочитат да изтеглят заеми в левове вместо в евро или в друга валута, отчита той.

Източник: www.capital.bgПубликувано на: 09.05.2013