Да си купиш апартамент с потребителски кредит

До скоро за много хора да си купят апартамент, без да минават през дълги и тромави процедури, необходими за усвояване на ипотечен кредит, бе трудно изпълнимо желание. И наистина, ако трябва да се избере срок на отпускане на кредита от два дни до седмица или от един до два месеца (при ипотечния кредит), кой ще е предпочитаният вариант? Очевидно е, че ще е първия, но възниква друг важен въпрос - постижим ли е този вариант за всеки кредитоискател? Отговорът е не, поради няколко причини – максимален размер на потребителския кредит, максимален срок с цел постигане на минимална възможна месечна вноска и доказуеми доходи на кредитоискателя/те.

В момента има по-голяма конкуренция на банки, предлагащи максимален потребителски кредит до 50 000 лева, който със свързани продукти може да достигне и 70-80000 лева. Тази сума на база значително понижените цени на апартаментите в някои сегменти на пазара, може да е достатъчна да допълни необходимите средства за покупка на такова жилище, а понякога и за пълната му стойност. Тук обаче се откроява второто ограничение при потребителските кредити, максималния срок, който е до 10 години и който предполага по-голяма месечна вноска в сравнение с 20-30 годишния срок на ипотечния кредит. Кризата през последните години направи всички ни по-разумни, особено що се отнася до финансовите ни дела. Стремежът сега е да не се задлъжнява прекомерно, което изведе на преден план размера на месечната вноска спрямо нетния семеен доход. Според критериите на банките, определящи максимален процент от дохода като възможна вноска по кредити, по-голямата месечна вноска изисква и по-висок месечен доход. Този доход трябва да е официален и по възможност да се осъществява чрез превод по сметка в банката – кредитор. Това позволява и кредитът да не се обезпечава допълнително с поръчители. Изискването за превод на доказуемия доход изключва в голяма степен възнагражденията на самоосигуряващите се лица.

Профилът на клиент, желаещ да ползва максимален потребителски кредит е приблизително следния – висок осигурителен доход на база трудов договор или приравнени към него приходи, възможност за превод на трудовото възнаграждение в избрана от кредитоискателя банка, редовно обслужвани текущи кредити. Дори да влиза в тези критерии, всеки би се замислил първо за цената на кредита и да я съпостави с тази на ипотечен кредит, т.е. да сравни ГПР (годишния процент на разходите). Основната разлика при двата вида кредит, освен лихвения процент и срока за усвояване е в съпътстващите такси. При потребителския има само еднократна такса за управление, докато при ипотечните освен тази такса има и такси за пазарна оценка на имота, годишна такса за управление, застраховка имот и/или живот, ипотека и други. Поради тази причина дори по-висок лихвен процент при потребителския кредит се компенсира с липсата на повечето такси, които се плащат при ипотечен кредит и това в някои случаи води до изравняване на ГПР при съпоставим срок на кредитите. Примерно може да се ползва потребителски кредит с ГПР между 8 и 10% за срок от 10години, което се постига и с ипотечен за този срок, като разликата е в разнообразието на предлаганите оферти в полза на ипотечния.

И при двата варианта на кредит има плюсове и минуси, и всеки може да прецени според възможностите си кой ще предпочете. Следва да се отчете и по-добрата регулация при потребителския кредит и липсата на такса за предсрочно погасяване при продукт с плаващ лихвен процент, според закона за потребителския кредит. При невъзможност сам да се ориентира, все пак всеки има възможност да ползва услуги на професионален кредитен консултант, който най-детайлно и подробно може да обясни съществените моменти при всеки вид кредит. Важното е, че възможност за избор би имал човек, който отговаря на гореспоменатия профил. Същевременно, за да са още по-изгодни условията по потребителския кредит е добре или работодателя да влиза в преференциални групи в някои банки, или кредитоискателя да може да ползва индивидуална оферта като частен или ВИП клиент, което в повечето случаи означава доход над максимално осигурителния (2200 лв), като това не винаги е задължително условие.

Изхождайки от далеч по-минимизирания риск за всяка банка, при предлагане на кредит с обезпечение недвижим имот, то винаги този вариант за покупка на жилище ще е по-достъпен за болшинството кредитоискатели. За всички ни обаче е много важно да има съпоставими варианти и в случая, при по-ниска цена на желания имот и увеличени максимални суми при потребителските кредити, те определено предоставят добра алтернатива.

За Кредитланд

Кредитланд, www.creditland.bg, е българският кредитен посредник, чиято мисия е да помага на своите клиенти да намерят най-изгодното предложение за кредит, съобразено с доходите и желания от клиента имот.Публикувано на: 09.01.2013