Кратък обзор на банковия пазар през 2012 г от MoitePari.bg

Равносметката за изминалата 2012 г. е, че банките продължиха да подобряват офертите си по кредити за физически лица. Все по-застъпено стана обвързването на кредит с пакет, като заплащане на комунални услуги, застраховки Живот и Имот, кредитна или дебитна карта. При тези пакети банките предоставят значително по-добри условия по кредитните си продукти. За подобрението в ГПР на жилищни кредити през изминалата година свидетелстват Индексите на MoitePari.bg. Според тях най-чувствително беше подобрението в офертите по левовите заеми. Само от началото на годината индексът се е понижил с цели 1.40 п.п. (от 9.69% през януари 2012 г. на 8.29% в края на ноември същата година). В евро пък подобрението в ГПР беше почти 5 пъти по-малко от това в лева, като Индексът се понижаваше по-умерено - с едва 0.30 п.п. от началото на годината (от 8.72% през януари 2012 г. на 8.41% в края на ноември 2012 г.). Тези промени доведоха до сходни крайни стойности на двата Индекса, което е без прецедент в историята на индексите.
 
Активни бяха банките и при потребителските заеми. Подобрения в цената имаше основно по кредитите без поръчители. Промоциите се изразяваха основно в липсата на такси (за кандидатстване, усвояване, управление и т.н.), както и по-ниски лихви. Индексите по потребителски кредити със и без поръчители също се понижаваха динамично през изминалата 2012 г. Най-сериозно се подобриха кредитите без поръчители, като това почти неутрализира разликата между стойностите на двата индекса.
 
По-назад не останаха и кредитните карти, предлагани от банките. Макар промените при тях да бяха по-плахи от тези по потребителски и жилищни кредити, промоции по кредитни карти не липсваха. През изминалата година за пръв път от началото на кризата забелязахме промоция без лихви (за покупка и теглене на пари в брой), както и без такса за покупка и обслужване. В началото на 2012 г. MoitePari.bg стартира нова секция с кредитни карти, предоставяща възможност на посетителите на сайта да сравнят и изберат най-подходяща за тях оферта. Показателят, въз основа на който се сравняват картите е Типичен Годишен Процент на Разходите, предоставящ най-точна информация за цената, която картодържателите плащат.
 
Друга нова секция, която стартира на www.MoitePari.bg през 2012 г. е бързи кредити, предоставяни от небанкови финансови институции. Без да изневеряваме на традициите си и въпреки трудностите там могат да бъдат сравнени по ГПР заемите до 399 лв. и над тази сума. 
 
Успешно стартирахме през 2012 г. и секцията със студентски кредити. През нея посетителите на MoitePari.bg  имат възможност да се запознаят с условията за финансиране по кредитите, гарантирани от държавата, и по стандартните оферти за студентки кредити на различните банкови институции.
 
При срочните депозити тенденцията банките да понижават плавно лихвите се запази. Стойностите на Индексите по срочни депозити на MoitePari.bg показват, че през изминалата година банките са предпочели да понижават лихвите предимно по левовите депозити. За този период Индекса в лева се е понижил с 0.50 п.п до 3.46%. При евровите депозити спадът е два пъти по-нисък, като за същия период стойността на Индекса в евро се е понижила с едва 0.23 п.п. до 3.47%.
 
Данъкът върху лихвения доход по срочни депозити, който ще влезе в сила от 01 януари 2013 г., не повлия върху депозитната политика на банките. Това е ясен сигнал, че те разполагат с достатъчен ресурс и не показват признаци за увеличаване на лихвите по срочните депозити. Като компенсация на данъка обаче очакваме банките да разнообразят офертите си по безсрочни спестовни сметки, като поставят акцент върху тях през 2013 г. Във връзка с тези промени ние от MoitePari.bg оптимизирахме секцията ни със срочни депозити, като посетителите на сайта имат възможност да пресметнат какъв данък ще заплатят, както и каква ще е нетната сума, която ще получат от банката.

Източник: www.moitepari.bg


Публикувано на: 28.12.2012