Повече мераклии за предоговаряне на кредити

Най-често искаме гратисен период за главницата

Броят на клиентите, които искат да променят условията си по вече изтеглен кредит, се увеличава спрямо миналата година, показа проверка на „Монитор” сред банките и кредитните консултанти. В момента при индивидуалните клиенти този процес е по-изявен, отколкото при фирмите.

„Наблюдава се леко увеличение, но то по-скоро е продиктувано от факта, че банките свикнаха с този процес и започнаха по-ефективно да договарят и да осъществяват преговори с клиентите”, коментира Емил Вучков, директор „Пазарна и продуктова политика” в МКБ Юнионбанк. Според него физическите лица в момента са по-активни, защото фирмите са преминали през най-лошото миналата година и тогава те са предоговаряли по-често кредитите си.

Физическите лица по-трудно признават

че имат проблеми и се опитват до последно да погасяват кредита си, затова ефектът при тях се появява в малко по-късен етап от кризата”, каза Вучков. От ПроКредит банк също посочват, че нови условия по заема си искат предимно индивидуални клиенти, които са останали без работа или са излезли в отпуск по болест или майчинство. Според експертите на трезора обаче тези случаи са дори по-малко от миналата година. От Първа инвестиционна банка пък посочват, че броят на желаещите да получат облекчени условия по заемите си е без промяна спрямо 2010 г.

Определено в момента има много хора, които искат да предоговорят или да рефинансират заема си, коментира Петър Илиев, кредитен консултант в Creditland. Според него също няма съществено увеличение на тези клиенти спрямо 2010 г. Те обаче са значително повече в сравнение с преди две-три години.

Почти всички параметри по заемите могат да бъдат предоговорени, посочват банкери. Най-често при потребителските и ипотечните кредити се отпуска гратисен период по главницата със срок до 1 година. Поне временно това дава глътка въздух на клиентите които са попаднали в затруднено положение.

Например при кредит от 20 000 лева с лихва около 15% и срок на погасяване 10 години вноската е 325 лева на месец. Ако обаче клиентът договори 6-месечен гратисен период за главницата, месечните вноски падат до 169 лева, обясни Емил Вучков. Това обаче е временна отсрочка и накрая клиентът трябва да погаси пълния размер на задълженията си.

Има и други възможности за предоговаряне на условията по заема. Например намаляване за известен период на размера на лихвата, удължаване на срока за погасяване на кредита, промяна на валутата и др.

Възможно е и т. нар. неценово предоговаряне на кредита, припомнят от Уникредит Булбанк. От него по-често се възползват корпоративните клиенти. Например собствениците на хотели по морето често искат заемът им да е структуриран така, че през лятото вноските да са по-високи, а през зимата по-ниски. Предоговарянето на кредита си има и цена. Обикновено тя е между 1-2% от остатъка по заема, който ще бъде предоговарян, става ясно от тарифите на банките. Таксата най-често зависи от това дали става въпрос за потребителски или ипотечен кредит

Например при предоговаряне на потребителски заем банка ДСК има 0,5% такса върху остатъка по заема, но поне 50 лева. При ипотечните кредити таксата скача до 1% от остатъка и трябва да е минимум 500 лева. ОББ пък събира такса за подаване на молба за нови условия по потребителския кредит от 35 лева. При тях таксата за предоговаряне на ипотечен кредит е фиксирана на 100 лева.

При Райфайзенбанк таксата варира в зависимост от това дали се предоговарят ценови или неценови условия. Например ако се предоговаря лихва, таксата е 1,5% върху размера на остатъчната главница по кредита. При предоговаряне на неценови условия таксата е 100 лева. Отделно се събира и такса за промяна на падежна дата в размер на 10 лева. Комисионата за промяна на валутата на кредита е 1% върху размера на остатъчната главница по кредита.

Автор: Дарина Александрова, в. "Монитор"Публикувано на: 26.07.2011