Как банките разглеждат доходите ни, когато кандидатстваме за жилищен кредит?

Основните банкови условия, на които трябва да отговаряме, за да получим желания кредит

Отговорът на въпроса дали можем да изтеглим кредит и какъв е максималният му размер е свързан с анализа на доходите на кредитоискателите.  Често нашите клиенти се учудват, че дори при ипотечните кредити, които са обезпечени с имоти, кредиторите разглеждат техните доходи, за да одобрят  заема.

Целта на този материал е да покажем, че максималния кредит за вас може да бъде различен при различните банки.

Освен анализа от страна на банките, свързан с кредитното одобрение, всеки, на който му предстои да тегли заем преценява  каква част от месечните доходи да отдели за месечната вноска, за да може да изплаща кредита без затруднения.  Често консултациите на експертите от Кредитланд  започват с решаването на задача, поставена от клиентите и тя е със следното условие  – „Мога да отделям 700 лева за вноска, колко кредит означава това?” Отговорът обаче е различен за всяка банка, като разликите могат да бъдат толкова значителни, че да  предопределят избора на банка, от която да се изтегли заема.

Тъй като не можем да разгледаме кредитната политика на всяка банка, ще дадем ориентир. Най-честата практика е размерът на кредита да се определя от максималната вноска според дохода на всеки. А как се стига до нейния размер – в повечето банки тя е дял от дохода, в рамките на 50-60%.  Например ако доходът е 1000 лева, месечната вноска не може да е повече  от 500-600 лева . Това  е най-базовото изчисление, паралелно с него може да има изискване за минимален месечен доход на член от семейството.

От къде идват варирането на  размера на кредита според банките, за което говорихме по-горе.  От една страна се получава от различните методики за определяне на максимална вноска, съответно от коефициентите , скорингите и т.н. Също могат да произхождат от  размера на доходите, които банките признават за база за изчисление, особено като става въпрос за доходи от свободни професии, за собственици на фирми, за доходи от наеми и др. ,за да се достигне до чистия месечен доход, който ще ви признаят като база за изчисление на кредитоспособност, а оттам и на размера на кредита. При доказването на доходите доста често възникват различни специфични казуси. Също така различни са и решенията от страна на банките. Пример за такива казуси са дали могат да се приемат  доходи - т.нар.” майчинство”, хонорари, премии, обезщетения.

Чистия /нетен/ доход– доход, от който са приспаднати осигуровки, данъци, вноски по кредити и други постоянни разходи, ако има такива. Ако изчислявате чистия си доход, не забравяйте кредитните карти и овърдрафти. При тях за погасителна вноска  се приема средно около 5% от разрешения лимит, а не от ползваната сума.

Съвет от Кредитланд: Ако търсите максимален размер на кредита и не сте сигурни, че доходите ще са достатъчни пред банката, потърсете помощ от специалист кредитен консултант. Той ще направи прецизни изчисления дали ще може да изтеглите  желания кредит.

Ключов момент за одобряване на кредита е кредитната ви история, която може да бъде проследена  за последните 5 години . Ако сте допускали просрочия през този период, това може да стане пречка при кандидатстване за кредит, особено това се е случвало за няколко последователни периода.  Пристъпвайки към теглене на кредит, се уверете, че сте погасили дължимите месечни вноски.

Друг критичен момент  е свързан с плащането на осигуровките ви, което трябва да е регулярно всеки месец. Ако има  системно забавяне на плащането им, това може да се окаже проблем  за разрешаването на кредита ви, или да доведе до повишаването на  лихвения му процент.

Как се доказват доходите пред банките :

- Най-често и най-лесно е с доходите от трудови правоотношения.  Вземат се предвид доходи от последни 3 до 6 месеца. Ако доходите варират, най често се взема средно аритметичния. Важно е да работите на постоянен трудов договор, да не сте на изпитателен срок.  Хубаво е преди да кандидатствате да сте наясно дали банката може да прояви гъвкавост, ако има разминаване между документите и реалните ви доходи.  Продължителни болнични, неплатени отпуски през последните месеци могат да създадат неприятности.

- Малко по-особено е с доходите от граждански договори. Проблемът при тях е дали имат история и дали бихте ги получавали в бъдеще. Пред банките трябва да можете да покажете, че бихте генерирали  съответните доходи в следващите години, а има случаи, в които гражданските договори са за извършване на определена задача, след което те не се подновяват. Изчисляват  се обикновено на база на годишна данъчна декларация за предходната година и/или сметки за изплатени суми за месеците от текущата година. Друг казус с граждански договори и свободни професии е дали нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ са реални разходи или поне в целия има размер.

- Доходи на собственици и управители на фирми, свободни професии, доходи от дивиденти, наеми също често имат различни решения , които са в специалността на кредитните специалисти.

Съветът ни е да прецените добре  възможностите си за изплащане на месечни вноски и да не се поемат заеми над възможностите ви, да обмислите  доколко доходите ви са сигурни през следващите години, т.е. ако случайно останете без работа, бихте ли могли да намерите бързо нова с аналогично заплащане и имате ли някакви парични буфери, с които да поемете вноските за периода, в който сте останали с намалени или без никакви доходи.Публикувано на: 13.07.2011