За новостите със Закона за потребителския кредит - интервю на Деян Василев от МОИТЕ ПАРИ пред Канал 1

Лошите кредити за периода март - юни са се увеличили от 7.81% на 9.45 на сто, показват данните на БНБ. Това на практика са заемите с просрочие над 90 дни. Заедно с тези, които са били преструктурираните те достигат 15 на сто. Разходите, които правят банките, заради тях са се увеличили с 40% през последната година и достигат 566 млн. лева.

Увеличаващите се лоши кредити за пореден път поставиха на дневен ред въпроса за формирането на лихвите по кредитите.

До дни предстои обнародването на поправката в Закона за потребителския кредит, според която банките са длъжни да публикуват в интернет методологията, по която изчисляват лихвите и нямат право да я променят едностранно след сключването на договор за кредит. Неяснотите за потребителите обаче остават.

Източник: www.moitepari.bgПубликувано на: 04.08.2010