Кредитланд с ново партньорство за кредитиране на чужденци

В отговор на засиления интерес от страна на чуждестранни граждани и компании към услугите на Кредитланд, Дружеството увеличава възможностите за избор на кредитни продукти в този специфичен сегмент. Българският кредитен посредник подписа договор с Райфайзен Лизинг България за финансов лизинг за чужди граждани. По този начин чуждестранните клиенти на Кредитланд получават още една възможност за изгодно целево или нецелево финансиране, обвързано с избрани от тях недвижими имоти в България.Публикувано на: 25.05.2008