Ипотечен кредит с фиксирана лихва – решение за непредвидимото бъдеще

Макар банките все още да удържат ниски лихвените нива по ипотечни кредити, корекции все пак има. Вече повече от година ЕЦБ провежда политика на покачване на основната си лихва с цел да овладее инфлацията. Резултат вече има, но цената на това усилие е по-високи лихви по кредити.

Ипотечен кредит е решение с дългосрочен ангажимент, а лихвата е в основата на цената му. Очакванията за покачване на лихвите логично поддържат на дневен ред редица въпроси – дали, кога и с колко ще се повишат те? Трябва ли покачванията да ни притесняват и какво можем да направим предвид подобни перспективи?

Очаквания и решения

Въпросите накъде ще поемат лихвите в бъдеще остават и все повече анализатори очакват посоката да е нагоре. Въпреки, че от днешна гледна точка това изглежда някак нереалистично, ситуацията не елиминира страховете на хората. Именно неяснотата за бъдещето поддържа несигурността дали повишението на лихвата по изтеглен кредит ще е поносимо.

Още преди година банките предложиха решение в такава ситуация – фиксиране на лихвата. Тогава интересът към тези продукти придоби популярност и немалко кредитополучатели се възползваха от възможността. Година по-късно търсим отговорите на въпросите все още ли е така и промениха ли банките условията си по ипотечни кредити с фиксирана лихва.

„Повечето ни клиенти се интересуват от кредитни продукти с фиксиран лихвен процент. Това е нормално, предвид очакванията за ръст на лихвите и ситуацията в другите държави в Европа и света. Не всяка банка обаче предлага такива кредити, а там където ги има, срокът на фиксиране на лихвата е само за първите 3 или 5 години, след което лихвеният процент става променлив. От скоро на пазара, след повече от година отсъствие, се появи и оферта с фиксирана лихва за първите 10 години. Предлаганите лихвени нива по офертите с фиксиран лихвен процент са от порядъка на 1-1.5 процентни пункта по-високи от предложенията с плаваща лихва на същите банки и след сравнение на месечните вноски по двете алтернативи, огромната част от кредитоискателите избират плаващата лихва. По-малко от 10% от клиентите на Кредитланд избират да фиксират месечната си вноска за по-дълъг период от време.“, споделя Петър Илиев, оперативен директор на Кредитланд.

Лихви по ипотечен кредит с фиксирана лихва

Към момента 6 банки предлагат такива продукти. По-долу представяме лихвените нива за периода на фиксиране на лихвата.

Лихвени нива според периода на фиксиране на лихвата*

Банка 1 год. 3 год. 5 год. 10 год.
БАНКА ДСК - 3,69% (в лв) - -
ОББ - 3,45% 3,65% -
ОБЩИНСКА БАНКА от 3,00% - - -
ПОЩЕНСКА БАНКА - - - 3,9% (в евро)
ПРОКРЕДИТ БАНК - - 3,5% -
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - - 3,59% (в лв) -

*Посочените лихвени нива са фиксирани за посочения срок от кредита. След изтичане на този период се прилагат плаващи лихви.

Фиксирането на лихвата за определен период време има и своите особености, които е добре да бъдат ясни, преди финалното решение. Тук е мястото да отбележим, че фиксирането на лихвите не е запазена територия само за ипотечните кредити. Такова може да се приложи и при потребителските. По-важното, обаче, е друго. Независимо какъв е кредитът, в даден момент е възможно да се пристъпи към пълно или частично предсрочно погасяване. Ето тук има значение какъв вид е кредитът и дали лихвата е фиксирана. Припомняме - при потребителските кредити с фиксирана лихва банките начисляват такси за предсрочно погасяване (до 1% от предсрочно погасяваната сума). При ипотечните кредити такава такса няма, ако предсрочното погасяване е след първата година от усвояване на кредита, без значение дали той е с фиксирана или плаваща лихва.
 
Да се избере фиксирана или плаваща лихва невинаги може самостоятелно да бъде преценено правилно. Както знаем, лихвата е важен, но далеч не единствен важен параметър по кредита. Нужно е да се преценят и оценят ползите от фиксирането на лихвата, както и рисковете. В периода на фиксиране на лихвата, лихвените тенденции могат да поемат посока нагоре, но могат и да покажат спад. От тази гледна точка, фиксирането на лихвата може да се окаже добро решение, но може да се окаже и недотам изгодна стъпка. Ето защо, преди да бъде взето финалното решение, препоръчителна е консултация със специалисти в кредитирането. Това са кредитните консултанти и техният опит и познания за пазара и тенденциите могат да помогнат решението да бъде оптимално.

Автор: Иван Стойков, финансов анализатор в moitepari.bg Публикувано на: 25.09.2023