Бляскав годишен коктейл на Асоциацията на кредитните посредници в България

На бляскава гала вечер в Галерия „Сан Стефано“ се състоя годишният коктейл на Асоциацията на кредитните посредници в България. На нея присъстваха членовете на Асоциацията, отбрани гости, както и медии. Целта на срещата беше да се представи годишният отчет на дейността на организацията, както и неформална среща на всички членове. Сред официалните гости имаше редица представители на водещи банки у нас.

Вечерта бе открита от председателя на АКПБ г-н Деян Василев и заместник-председателя на АКПБ г-жа Мария Петкова. Те изразиха радостта си, че Асоциацията се развива и разраства, и пожелаха на всички гости да се събират всяка година и да стават все повече. 

На събитието бе представена презентация за Етичния кодекс на Асоциацията както и всичките 22 фирми представиха накратко дейността си.

За финал председателят на АКПБ Деян Василев представи отличните резултати, които Асоциацията е отчела през изминалата година.

“Обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на Асоциацията, нараснаха с 87.8 %, на 621 млн лв, спрямо 330 млн лв за 2020. За потребителските кредити беше постигнат ръст от 51.9 % на 101 млн лв за 2021 г., спрямо 66.5 млн лв за 2020 г.”

Друга важна информация, която г-н Василев сподели е, че новоразрешените потребителски кредити през 2021 г. са били 6 498.9 млн. лв. За 2020 г. тези нови потребителски кредити са били 5 083.6 млн. лв. Изводът е, че има ръст за пазара на потребителски кредити от 27.84%. 

В заключение може да се отчете и че фирмите членки на АКПБ са посредничили за 11.29% от новите жилищни кредити в банковата система през 2021 г. Ръстът вътре в асоциацията за 2021 г. спрямо предходната година е 88% и изпреварва повече от двойно пазарния ръст. 

И след тези мотивиращи статистики за Асоциацията, Деян Василев пожела на всички попътен вятър и през новата 2022-ра година. След това събитието премина в неформални, но ползотворни разговори.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ>>> Особености при ипотекиране на съществуващ имот



Публикувано на: 06.04.2022