Жилищните и потребителски кредити нарастват и през октомври

По данни на официалната статистика новоотпуснатите жилищни кредити в лева се увеличават с 31,4%, спрямо година по-рано

Кредити за потребление на домакинства

През месец октомври 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.21 пр. п. до 8.19%, спрямо месец по-рано, а на годишна база изменението е минимално, като се отчита повишение с 0,02 пр.п. Годишният процент на разходите (ГПР) се понижава със същият размер (с 0,22 пр.п.) до 8.72%, което означава, че показателят за общите разходи по тези заеми намалява. 

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се увеличава с 10.1% (52.7 млн. лв.) до 574.1 млн., спрямо месец по-рано, а увеличението спрямо предходната година на същият период е 18,9%. 

Жилищни кредити на домакинства

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.01 пр. п. до 2.67%, спрямо месец по-рано, а ГПР по тези кредити намалява незначително до 2.94%, като запазва стойността си, спрямо месец по-рано и на практика отсъства изменение. 

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се повишава с 8.4% (36.2 млн. лв.) до 466.9 млн. лв., спрямо месец по-рано, а увеличението на годишна база е с впечатляващите 31,4%. Данните показват, че интересът към жилищни кредити продължава да нараства. 

Източник: moitepari.bgПубликувано на: 30.11.2021