Три основни причини, поради които е крайно време да обърнете внимание на разходите си за електрическа енергия?

Крайният срок за смяна на доставчик е 10 май 2021 г.

С промени в Закона за енергетиката от 1 октомври 2020 г. всички стопански потребители в България са задължени да излязат на свободния пазар на електрическа енергия. Реално промяната трябва да донесе повече конкуренция, прозрачност и най-вече пазарни цени, които в крайна сметка да доведат до по-ниски месечни сметки. За да се случи това обаче, собствениците на фирми трябва активно да търсят оптималното решение за електроснабдяване на обектите си. Броят на засегнатите обекти наброява около 300 000. Поради това в закона има предвиден преходен период до 30 юни 2021 г., който предвижда тези, които не си изберат доставчик, да бъдат служебно прехвърлени към търговеца на ток от групата на досегашното си електроразпределително дружество (ЧЕЗ, ЕВН или Енерго-про) и да се снабдяват по силата на т.нар. типов договор. От 1 юли 2021 г. обаче, когато изтича преходният период, всички бизнес потребители, които не са си избрали доставчик на електрическа енергия, ще бъдат прехвърлени към т.нар. доставчик от последната инстанция, където цените са 2.5 пъти над пазарните. Тъй като избор и смяна на доставчик може да се извършва всеки месец само в периода от 1 до 10 число, то практически, за да се избегне дори временно преминаване на доставчик от последна инстанция и съответно по-високи разходи за електрическа енергия, финализирането на смяната на доставчик трябва да се състои най-късно до 10 май 2020 г.

Свободен пазар - фиксирана или борсово индексирана цена

Нека приемем, че досега сте се снабдявали по регулирани цени по силата на договор със съответното електроразпределително дружество по регион (ЧЕЗ, ЕВН или Енерго-про). Всеки компонент от цената за електрическа енергия, която сте заплащали за конкретен период, е бил предварително изчислен от Комисията за енергийно и водно регулиране – това включва както регулирани цени за пренос и достъп до електроразпределителната и електропреносната мрежа, акциз и т.нар. Задължения към обществото (ЗкО), така и регулирани тарифи за самата електрическа енергия. Накратко, всички компоненти на крайната цена на електрическата енергия са регулирани и не зависят от преките ви действия.

С нуждата от преминаване на свободен пазар обаче един ключов компонент от разходите ви за електрическа енергия вече зависи пряко от вашите решения, а именно цената на самата електрическа енергия. Тук е важно да се подчертае, че всички останали компоненти от цената (пренос, достъп, ЗкО и акциз) продължават да бъдат регулирани и не подлежат на промяна посредством избора на доставчик.

На свободния пазар има конкуренция от не малко на брой активни доставчици на електрическа енергия, които предлагат широка палитра от тарифи и продукти, но всички те са базирани на една от двете основни разновидности, описани както следва:

  • Фиксирана цена – в този случай имате конкретна предварително изчислена цена на електрическата енергия, която е фиксирана за срока на вашия договор;
  • Борсова идексирана цена + надбавка – в този случай месечната ви цена е променлива и се определя от средната цена на пазарен сегмент Ден Напред на Българската Независима Електроенергийна Борса (БНЕБ) за съответния месец, а надбавката е предварително фиксирана.

Когато правите избор между двата варианта е важно да вземете предвид риска, който те носят за вас и вашия бизнес. При избор на борсово индексираната цена целият пазарен риск остава при вас, а доставчиците се конкурират на база предлаганата надбавка. При фиксираната цена рискът от непредвидените движения на цената на електрическата енергия остава във вашия доставчик, а вие печелите предимството на предвидимостта на разходите си за електрическа енергия за периода на договореността с него.

В последните седмици регионалните пазари на електрическа енергия, които дават ориентир за очакванията за цените на БНЕБ, показват ясна тенденция за покачване за периода до края на 2021 г., а и за следващата 2022 г. Текущото второ тримесечие на 2021 г. също така не показва традиционния пролетен спад на цените на електрическата енергия. Това е в пълен разрез с ниските цени на БНЕБ от миналата година, които бяха силно повлияни от по-малката консумация заради последствията върху икономичската активност в страната, породени от Ковид-19. В тази ситуация е разумно при избора на продукт за предстоящия период да обърнете допълнително внимание на пазарния риск, който сте склонни да поемете.

Срок на договор и неустойки при смяна на доставчик

Третият аспект, който е желателно да вземете предвид при избора на доставчик на електрическа енергия, е срокът на договора, който подписвате. Той оказва ключово влияние върху цената, например две оферти за фиксирани цени не може просто да се сравняват, когато едната е обвързваща за периода до края на 2021 г., а другата чак до средата на 2022 г. , тъй като в тях са включени очакванията за цените за съвсем различни периоди, а при цената на тока по правило има сезонни тенденции (пролетта и лятото са по-евтини от зимата).

По принцип нормативната база позволява да се сменя доставчика на електрическа енергия във всеки един момент от началото на следващия месец при подаване на нужната документация между 1 и 10 число на предходния месец. В много случаи обаче договорите на доставчиците предвиждат по-дълги срокове за предизвестие, а в някои случаи дори и неустойки при предсрочно прекраятяване. В тази връзка за предпочитане са т.нар. отворени договри, които не отнемат на клиентите възможността за смяна на търговеца.

С оглед на наближаващия краен срок за смяна на доставчик, нуждата от преценка на пазарните рискове на различните предлагани продукти и потенциалните скрити рискове при подписване на договор бихме искали да ви предложим безплатната компетентна консултантска подкрепа на КРЕДИТЛАНД. Свържете се с нас на имейл адрес tok@creditland.bg или на тел. 088 899 8180 – ние ще ви предоставим конкурентни оферти от нашите партньори доставчици и ще ви подкрепим в най-правилния избор за вашите нужди.Публикувано на: 29.04.2021