Тънкости при избор на потребителски кредит

На какво да обърнем внимание разкрива Виолета Мамарова, ДФК®, кредитен консултант в Кредитланд

Тегленето на какъвто и да е кредит е сериозна стъпка, която се отразява на месечния бюджет в домакинството за дълъг период от време. При избор на оферта за потребителски кредит, най-важно е да вземем предвид всички разходи, които са свързани с кредита. Това са:

 • Годишен лихвен процент.
 • Първоначални такси (срещат се под най-различни имена: такса одобрение, такса за разгледаждане на документи, такса за анализ на кредитоспособност и др.).
 • Такса за обслужване на разплащателната сметка, по която ще се обслужва кредита.
 • Такси за „свъзани продажби“ – най-общо това са други услуги, които банката/финансовата институция поставят като условие да бъдат ползвани от кредитополучателят, за да получи кредита (или да получи кредита при съответните ценови условия). Такива свързани продажби най-често могат да бъдат: кредитна карта, овърдрафт, пакетна услуга по разплащателна сметка (разплащателен пакет) и други.
 • Някои банка изискват сключване на задължителна или предлагат опционална застраховка живот. Плащанията по нея (застрахователни премии) могат да бъдат месечни или годишни или се заплащат авансово в началото при сключване на договора за кредит и застрахователната полица. В случая с предплатени застрахователни премии при пълно предсрочно погасяване на кредита ви се полага възстановяване на част от предплатената застрахователна премия.

Всички изброени компоненти се включват в изчисленията и формират Годишния процент на разходите (ГПР), който е най-точният показател за общата цена на един кредит. Освен него е важно да обърнем внимание и на общо изплатените суми или общия разход по кредита за потребителя, какъвто е термина в Закона за потребителския кредит. Има случаи, при които кредит с по-нисък ГПР е с по-високи изплатени суми и обратно. В първия случай имаме по-ниски първоначални разходи и по-висок лихвен процент, а във втория – по-високи първоначални разходи и по-нисък лихвен процент.

При сравняването на различните оферти от банките е важно да ги съпоставим при една и съща база – за един и същ размер на кредита и при еднакъв срок на кредита. Единствено тогава размерът на ГПР може да ни даде коректна информация кое предложение е по-изгодно.

Как можем да получим по-добри условия от стандартните?

Стандартните условия на банките могат да бъдат подобрени при наличието на един или повече от следните критерии:

 • Значим и сигурен работодател
 • По-голям размер на кредита
 • По-кратък срок на кредита
 • Висок нетен доход на кредитоискателя
 • Сключване на застраховка Живот в полза на банката
 • Наличие на поръчител с по-добър профил на кредитоспособност
 • Ползване на други продукти и услуги от банката, които й носят допълнителен приход (свързани продажби)
 • Комбинация от горните

Не знаете кой кредит да изберете? Заявете безплатна консултация

Повечето банки предоставят кредити с по-нисък лихвен процент на служителите на определени фирми и/или държавни учреждения. Те са селектирани според сектора в икономиката, броя служители, средната работна заплата в съответната фирма и др. В Кредитланд правим проверка в коя банка какви преференции можем да ползваме за работодателите на нашите клиенти.

Ако размерът на кредита надвишава определена сума (например над 20 000 лв), в някои банки лихвеният процент може да е по-нисък.

При по-кратък срок на кредита (например до 5 или до 7 години) също може да имаме по-изгодни условия. Краткият срок обаче означава по-висока месечна вноска, което води до изискване и за по-висок доказуем нетен доход на кредитоискателя.

На база на изброените критерии можем да получим някои от следните преференции:

 • По-нисък лихвен процент
 • По-ниска такса за оценка на риска (за одобрение на кредита)
 • По-ниска такса за обслужване на разплащателна сметка.

На какво друго да обърнем внимание?

Освен финансовите показатели, които изброихме, има и нефинансови критерии, които е важно да се вземат предвид. Един от тях е застраховката живот.

Застраховката живот в повечето случаи не е задължителна и се предлага като опция при тегленето на потребителски кредит. Наличието ѝ е свързано с плащането на допълнителна премия към месечната вноска по кредита. Често, с цел намаляване на общата сума на месечните разходи, кредитоискателите отказват сключването ѝ. При наличието на зависими лица обаче (лица, които зависят от нашите доходи, напр. деца, възрастни родители), е препоръчително сключването на такава застраховка. В случай на загуба на живот или при трайна загуба на трудоспособност, застрахователят ще покрие остатъка по главницата. В някои случаи е възможно плащането на месечните вноски по кредита да се поеме от застрахователната компания за определен брой месеци при съкращаване от работа или при временна неработоспособност.

Потребителските кредити, предлагани от банките, в масовия случай са с плаващ лихвен процент. В този случай няма такса при предсрочно погасяване, частично или пълно. В случаите, в които лихвеният процент е фиксиран, това ни носи сигурност, но за сметка на това законът позволява да има такса за предсрочно погасяване при такива потребителски кредити: до 1% от предсрочно погасената сума (до 0.5% за последната година от договореният срок на заема).

Както и друг път сме отбелязвали, наличието на ликвиден буфер или заделени средства, покриващи между три- и шестмесечните разходи на домакинството внася допълнително спокойствие, особено при тегленето на кредит, било то потребителски или ипотечен.

Моята препоръка към кредитоискателите е сумата на месечните разходи по всички потребителски кредити да е до 15% от чистите им доходи, в краен случай до 20%.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ >>> Препятствия пред сделките за жилищен кредит, част IПубликувано на: 03.02.2021